Olet täällä

Vuoden 2017 syyskylvömenetysten tukea korotettiin 2,6 eurolla

Valtioneuvosto hyväksyi tänään asetusmuutoksen vuoden 2017 syyskylvömenetysten tuen määrästä, maa- ja metsätalousministeriö tiedottaa. Tukea maksetaan 17,61 euroa hehtaarilta aiemmin säädetyn 15 euron sijaan.

Hehtaarikohtaista tuen määrää muutettiin, jotta tukeen käytettävissä olevaa määrärahaa ei jäisi käyttämättä. Tukea haki noin 4 400 viljelijää yhteensä noin 61 000 hehtaarille, mikä oli ennakoitua vähemmän.

Tuki kylvämättä jääneen tai tuhoutuneen alan perusteella

Tukea myönnetään syksyn 2017 vaikeiden sääolosuhteiden syyskylvöille aiheuttamien menetysten vuoksi.

Tukea myönnetään kylvämättä jääneen tai tuhoutuneen alan perusteella, jos tuhoutunut tai kylvämättä jäänyt ala on ollut vähintään 30 prosenttia viljelijän syyskasvien kokonaiskylvöalasta.

Yhteensä tukea voidaan myöntää enintään 1,08 miljoonaa euroa. Tuki rahoitetaan EU-varoista ja se maksetaan syyskuun lopussa.

Myös kesantojen korjuulupa vahvistettiin

Lisäksi valtioneuvosto hyväksyi asetusmuutoksen, jonka perusteella viherryttämistuen ekologisen alan kesantopelloilta sai korjata satoa ja niitä sai laiduntaa. Yleensä sadon korjaaminen ja laiduntaminen ekologisen alan kesannoilta on kiellettyä 15. elokuuta saakka.

Suomi haki eräiden muiden maiden kanssa EU:n komissiolta lupaa poiketa tästä säännöstä kesän pitkän kuivuuden vuoksi. Komissio hyväksyi poikkeuksen heinäkuussa, mutta komission päätöksen julkaisuaikataulun vuoksi virallinen kansallinen päätös voitiin tehdä vasta nyt.

Kesantojen korjuun mahdollistaminen helpottaa hieman kuivuudesta aiheutuvaa rehupulaa. Jotta kesannon korjuu voitiin tehdä rehun laadun kannalta oikeaan aikaan, Maaseutuvirasto tiedotti tästä mahdollisuudesta jo kesällä. Viljelijät ilmoittivat korjaavansa sadon tai laiduntavansa kesantoja noin 2 380 hehtaaria.

Ekologisen alan velvoite koskee Uudenmaan, Varsinais-Suomen ja Ahvenanmaan maakuntien maatiloja, joilla on vähintään 15 hehtaaria peltoalaa. Tietyt tilat, kuten luonnonmukaista viljelyä harjoittavat tai paljon nurmikasveja viljelevät tilat, on vapautettu ekologisen alan vaatimuksesta.

 

Lähde: maa- ja metsätalousministeriö

Kommentit

Anonymous

Ehkä tuonkin olisi voinut jättää pois, maanviljelijöistä tehdään pilaa, vaikka tarkoitus onkin ollut auttaa. Summat pitäs olla 10 kertaisia jotta olisi jotain todellista apua.

Samankaltaista sisältöä