Olet täällä

Eviran ennakkotiedot viljasadon laadusta julkaistu

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on julkaissut ennakkotietoa viljasadon 2018 ladusta viljelijöiltä keräämiensä näytteiden pohjalta.

Yleisellä tasolla kuivuus laski satoja, mutta sai valkuaiset nousuun. Kauran hehtopainot jäivät tänä vuonna poikkeuksellisen mataliksi.

Vehnässä korkea valkuainen

Tänä vuonna vehnä on laadultaan erinomaista. Noin 80 prosenttia laatuseurannan näytteistä täyttää laatutavoitteet, eli proteiinipitoisuus vähintään 12,5 prosenttia, sakoluku vähintään 180 ja hehtolitrapaino vähintään 78 kiloa.

Kevätvehnän keskimääräinen valkuainen, 15,3 prosenttia, on korkea. Edellisen kerran kevätvehnän keskimääräinen valkuaispitoisuus ylitti 15 prosenttia vuonna 1992.

Tutkittujen kevätvehnänäytteiden keskimääräinen hehtopaino on 80,1 kiloa, sakoluku 344 ja DON-hometoksiinipitoisuus alle elintarvikevehnälle EU-lainsäädännössä asetetun raja-arvon.

Vehnäsato jäi kuitenkin kuivuuden vuoksi keskimääräistä heikommaksi. Viljelijän ilmoittaman satoarvion mediaani on vehnällä vain 3000 kiloa hehtaarilta, kun edellisenä vuotena se oli 4500 kiloa hehtaarilta.

Rukiin keskimääräinen sakoluku 235 on korkea, mutta hehtopaino 75,8 kiloa on kolmea edellistä vuotta matalampi.

Hometoksiineja vähän kaurassa

Kuiva kasvukausi heikensi erityisesti kauran laatua, koska kauran keskimääräinen hehtopaino 52,4 kiloa on noin neljä kiloa edellisen viiden vuoden keskiarvoa matalampi. Pieniä jyviä on myös viime vuosia enemmän.

Kauralla satoarvion mediaani on tutkituilla näytteillä vain 3000 kiloa hehtaarilta, kun vastaava arvio viime vuonna oli 4000 kiloa hehtaarilta. Kauran keskimääräinen valkuaispitoisuus 13,8 prosenttia on yli kaksi prosenttia viime vuotta korkeampi.

DON-hometoksiinia on selvästi kahta edellistä vuotta vähemmän. Tähän mennessä tutkituista näytteistä neljä prosenttia ylittää DON raja-arvon.

Ohran tärkkelyspitoisuus alhainen

Tutkituista ohranäytteistä noin 60 prosenttia on hehtopainoltaan vähintään 64 kiloa.

Rehuohran keskimääräinen valkuaispitoisuus 12,2 prosenttia on viiden vuoden keskiarvoa korkeampi. Vastaavasti keskimääräinen tärkkelyspitoisuus, 60,4 prosenttia, on alhaisempi.

 

Lue Eviran sivuilta lisää näytteiden tuloksista ja niiden alueellisista eroista.

 

Lähde: Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Kommentit

Samankaltaista sisältöä