Olet täällä

EU:lta taas kasvinsuojeluaineita kieltolistalle

Propikonatsolia sisältävien valmisteiden pääasiallinen käyttö kasvinsuojeluaineena on viljojen sienitautien torjunta.

EU on päättänyt kieltää kasvinsuojeluaineena käytetyn propikonatsoli-nimisen tehoaineen, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes tiedottaa.

Asiasta äänestettiin Brysselissä viime keskiviikkona pidetyssä viranomaiskokouksessa. Päätös kiellosta oli yksimielinen.

Propikonatsolia sisältävien valmisteiden pääasiallinen käyttö kasvinsuojeluaineena on viljojen sienitautien torjunta.

Suomessa kasvinsuojeluainerekisterissä on 13 valmistetta, joissa tehoaineena on propikonatsolia. Valmisteet ovat Akopro 490 EC, Armure, Banner Maxx II, Basso, Bolt XL, Bravo Premium, Bumper 25 EC, Maatilan Propikonatsoli, Maatilan Propikonatsoli Duo 2, Menara, Stereo 312.5 EC, Tilt 250 EC ja Zenit 575 EC.

Kun komission asetus tulee voimaan, Tukes tekee kieltopäätökset kaikista 13 valmisteesta.

Luokitellaan lisääntymiselle vaaralliseksi aineeksi

Kaikkien kasvinsuojeluaineiden tehoaineiden hyväksyttävyys arvioidaan EU:ssa tietyin väliajoin. Propikonatsoli on ensimmäisen kerran hyväksytty EU:ssa vuonna 2004.

Propikonatsolin uudelleenarviointi on saatu nyt valmiiksi ja Euroopan komissio on tehnyt päätöksen tehoaineen uudeksi luokitukseksi. Päätöksen mukaan propikonatsoli luokitellaan lisääntymiselle vaaralliseksi aineeksi.

Propikonatsolia sisältävien valmisteiden myyntiä ja käyttöä koskevista siirtymäajoista tiedotetaan siinä vaiheessa, kun asetus on julkaistu ja valmisteita kielletään.

Lisätietoa propikonatsolin luokituksesta (englanniksi)

Tukesin tiedote

 

Lähde: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Kommentit

Samankaltaista sisältöä