Olet täällä

Kaliumilla on vaikutusta jyväkokoon

Kaliumin puutos näkyy lehtien kärkien kellastumisena.

Kaliumin tarve lisääntyy

Satotasojen noustessa typpilannoituksen tarkentaminen satotason mukaan on selviö, mutta helposti unohtuu, että myös kaliumlannoitusta on lisättävä samassa suhteessa. Viljat ottavat kasvukauden aikana yhtä paljon kaliumia ja typpeä, mutta suuri osa kaliumista palautuu peltoon olkien mukana. Sateisina kausina kalium huuhtoutuu erityisesti kevyistä maista.

Kaliumlannoitus paransi ohran satoa 2018.  Tutkimustulos kaliumlannoitus 

Kalium kuljettaa yhteyttämistuotteita kasvin lehdistä jyviin. Kaliumin loppuminen ja niukkuus vedestä saattavat pienentää jyväkokoa merkittävästi. Kaura on erityisen herkkä  tälle, koska kaura vaatii 1,5 kertaa enemmän vettä kuin muut viljat Suomessa ja sitä viljellään yleisesti turvemailla ja karkeilla kivennäismailla, joiden kaliumtila on usein heikko.

Kalium on välttämätön ravinne myös valkuaisen tuottamiseen, ilman kaliumia valkuaista ei muodostu vaikka typpeä olisikin saatavilla. Tämä on hyvä huomioida etenkin myllyvehnän lisälannoituksessa.

Näistä tuotteista saat enemmän kaliumia peltoosi:

YaraMila Y 4, YaraMila Y 5 ja YaraMila NK 1 , YaraMila NK 2

Tutustu kaliumiin ja kaliumlannoitukseen eri kasveilla.

Kuva: Yara Kotkaniemi tutkii ravinteiden ottoa eri kasveilla. Kevätvehnä on ottanut kaliumia yhtä paljon kuin typpeä kasvukauden aikana.

Tekijä: 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä