Olet täällä

Uusi kasvukausi tuo muutoksia Altian laatuhinnoitteluun

Tässä vaiheessa vuotta katseet kääntyvät uuteen satovuoteen. Tulevasta satokaudesta lähtien Altia muuttaa laatuhinnoitteluaan niin, että peruslaatuvaatimusten täyttyessä ohrasta tilitetään kaupantekohetkellä sovittu perushinta ja lisäksi mahdollinen tärkkelyslisä. Kosteuden, hehtolitrapainon ja jyväkoon mukaan tehtävät hintakorjaukset jäävät pois. Tärkkelyslisää Altia maksaa edelleen samoin perustein kuin aiemminkin, tärkkelyslisä maksetaan edelleenkin vain sopimuksilla tuotetulle ohralle.

”Hinnoittelumuutoksen taustalla on tavoite yksinkertaistaa viljan hankintaprosessia ja selkiyttää viljelijälle sadosta tilitettävää hintaa jo kaupantekovaiheessa” kertoo Altian viljan hankintapäällikkö Kari Kiltilä.

"Tärkkelyslisä säilyy hinnoittelussa kuitenkin jo senkin takia, että olemme vuosikymmeniä tehneet työtä meille soveltuvien lajikkeiden löytämiseksi ja tärkkelys on edelleenkin tehtaan koko prosessin lähtökohta”, hän jatkaa.

Kaikki vastaanotettava vilja analysoidaan jatkossakin samalla tavoin kuin aikaisemminkin, mutta hinnoittelu on nyt selkeämmin tiedossa jo kaupantekohetkellä. Kosteuden, hehtolitrapainon ja jyväkoon mukaiset vähimmäislaatuvaatimusten täyttyessä ohra on vastaanottokelpoista ja perushinta on molemmilla osapuolilla tiedossa. Sopimusviljelijät ovat kuitenkin jo keväällä kylväessään tietoisia millaista laatua haluavat tuottaa ja valitsevat satoon käytettävät panokset sen mukaan. Tärkkelyslisä on sopimusviljelijän bonus.

Vuosien myötä laatuhinnoittelun merkitys näyttää korostuvan tärkkelyspitoisuuden kautta, Kiltilä toteaa.

"Tasainen jyväkoko on meille eduksi kuorinnassa, mutta joka tapauksessa jyvä hyödynnetään sataprosenttisesti prosessissamme, eli voimme yksinkertaistaa hinnoittelua siltä osin."

Ohra, joka ei täytä vähimmäislaatuvaatimuksia, voidaan jatkossa ottaa vastaan heikomman laatuluokan ohrana ja siitä tilitetään erikseen sovittu hinta. Tärkkelysohrasopimuksilla pyritään jatkossakin kattamaan noin 80 prosenttia arvioidusta ohratarpeesta. Sen lisäksi ostetaan muita ohraeriä sen mukaan kuin käyttöennusteet tarkentuvat kalenterivuoden etenemisen myötä.

Pääset tutustumaan tärkkelysohran sopimusviljelyehtoihin nettisivuillamme. Sähköisen viljelysopimuksen tekeminen onnistuu Viljatori.fi-palvelussa.

Tekijä: 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä