Olet täällä

Kevätlannoituksella kasvu vauhtiin

Lannoitelajin vaihtaminen turvaa kasvun

YaraMila Y 2 kannattaa vaihtaa YaraMila Y 3 -tuotteeseen, jos kevätlannoitteen määrä laskee.

 

Lannoitelajia pitää vaihtaa, kun siirtyy kasvukaudella tarkennettuun lannoitukseen.  Käytännössä kannattaa vaihtaa astetta ”väkevämpään”.

Kevätvehnän, kuten muiden viljojen, lannoituksen suunnitteluun kannattaa panostaa jo talvella. Kasvukauden olosuhteet selviävät vasta kesällä, mutta sen voi ottaa huomioon, kun tekee lannoituksen useammassa erässä.

Kylvölannoitteen valinnassa on tunnetusti kaksi tärkeää tekijää. Siitä pitää tulla riittävästi fosforia ja kaliumia kyseisen lohkon viljavuuteen nähden ja satotaso huomioiden. Liian typpipitoisten lannoitteiden käyttö on huolestuttavan yleistä myös lohkoilla, joiden fosfori ja kaliumtila on punaisella. Tämä aiheuttaa tulonmenetyksiä sekä sadonmäärän että laadun kautta. Viljavuustutkimuksista tehdyissä tilastoissa näkyy miten Suomen peltojen kasvukunto heikkenee.

Toinen huomioitava asia on riittävä typpilannoitustaso keväällä. Kylmässä maassa itävä siemen tarvitsee ravinteita itämisestä lähtien. Riittävä ravinnemäärä auttaa kasvia kehittämään tanakan ja hyvin versoutuvan taimen. Rehevä kasvusto hyödyntää tehokkaasti myöhemmin kasvukaudella levitettävän lisälannoituksen tai karjanlannasta vapautuvat ravinteet. Perusta hyvälle sadolle tehdään viljoilla jo ennen tähkälle tuloa.

Pienempi lannoitemäärä keväällä nopeuttaa kylvötyötä. Kylvölannoituksen hinta pysyy usein samalla tasolla, kun käyttömäärä muuttuu. Lannoitukseen tehdystä investoinnista saadaan paras tuotto, kun lisälannoitus tehdään kasvukauden mukaan ja samalla ravinteiden hyötysuhde on paras mahdollinen. Lisätietoa lannoituksen tarkentamiseen löydät Yara Smart Farming.

Tekijä: 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä