Olet täällä

Oikealla tautiaineella paras nettotuotto

Oikealla tautiaineella paras nettotuotto

Ascra Xpro:lla annoksella 0,5 l/ha saavutettiin 111 € nettotuloa hehtaaria kohden kahdessa mallasohrakokeessa viime vuonna, kokeet tehtiin Luken toimesta Jokioisilla sekä Västankvarnissa. Ascra Xpro:lla saatiin vähintään 35 €/ha enemmän nettotuloa kuin kilpailevilla valmisteilla kuten SDHI+pyraklostrobiinilla (0,75 l/ha), pyraklostrobiini + metkonatsoli + SDHI -valmisteella (0,3 + 0,3 l/ha) tai SDHI+protiokonatsolilla (0,5 l/ha). Kaikki ruiskutukset tehtiin lippulehdelle ja satotasot olivat 3000-5000 kg/ha välillä eri kokeissa. Laskennassa ruiskutustyön ja ainekustannuksen kokonaisarvoksi laskettiin 50 €/ha, joka siis vähennettiin sadonlisän arvosta, joka oli laskettu 200 € mallasohran hinnalla. Jos mallasohran hinta laskettiin 180 € tonni, Ascra Xprolla saatiin vähintään 32 €/ha enemmän nettotuloa kuin kilpailevilla SDHI-valmisteilla.

Västanvarnin vehnäkokeessa sadonlisä Ascra Xprolla (0,7 l/ha) oli 400 kg/ha suurempi kuin esimerkiksi SDHI+strobiluriini-yhdistelmällä (0,75 l/ha).

Rehuohraa, joka on käsitelty strobi+triatsoli-seoksella rikkatorjunnan yhteydessä. Kasvit ovat kärsineet pahoin sekä kuivuusstressistä että kasvitaudeista huolimatta aikaisesta tautitorjunnasta.Ohra käsitelty Ascra Xpro:lla annoksella 0,5 l/ha lippulehtivaiheessa 17.7. Ohran yhteyttävä lehtipinta-ala on suuri alalehdiltä ylälehdille saakka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvat on otettu 9.8.2018 Mäntsälässä.

Ascra Xpro-valmisteessa on kaksi SDHi-tehoainetta sekä triatsoli valmiina samassa kanisterissa

Ascra Xprota käytetään kaikilla viljoilla ja vuosien kasvitautikokeissa paras taloudellinen tulos on saatu, kun tautiaine ajetaan ohran lippulehdelle ja vehnällä tähkälle. Ohralla samaan tankkiseokseen on hyvä laittaa myös Ceronea, joka on tehokas kasvunsääde ohralle, rukiille ja vehnälle. Ceronen etefoni lyhentää ja vahvistaa kortta ja laontorjuntakokeissa etefoni on ollut tehokkain joko yksin tai seoksessa Soniksen kanssa.

 

Valmiste

Sadonlisä

Kaksi ohrakoetta LUKE ja Västankvarn

Nettotulo 200 €/tn

Nettotulo 180 €/tn

Ascra Xpro 0,5 l/ha

805

111 €

95 €

Kilpaileva SDHI+strobi-valmiste 0,75 l/ha

630

76 €

63 €

Strobi + triatsoli 0,3+ 0,3 l/ha

490

53 €

43 €

Kommentit

Anonymous

Tuo on Taas sellaista mihin suhtaudutaan nauraen kun ei kerrota millä muulla erilaisilla ainella on ruiskutettu kaikki kokeet. Ja minkälaiset muut tautiaineet Ascran viljat on ruiskutettu aikaisemmin kaudella?

Viljelijän Avena Berner

Kokeissa viljoja ei ollut ruiskutettu aikaisemmin kasvukaudella. Ruiskutus tehtiin joko lippulehtivaiheessa ohralla ja tähkälle tultaessa vehnällä eli yhden kerran. Verrannevalmisteissa on tuotu esille annostaso ja minkälaista kemiaa/tehoaineita on käytetty. Ascra Xprossa on kahta SDHI-tehoainetta, biksafeeniä ja fluopyraamia sekä myös protiokonatsolia.

-SS-

Mallasohran päivän hinta on noin 160 €/tn. Eikä se mallasohra puimatta, rahditta eikä kuivaamatta rahaksi muutu ! Varsinkin jos lisäsato vaatii ylimääräisen autokuljetuksen tai pakottaa nopeaan hätäkauppaan varastojen täyttyessä. Toki ymmärrän, että kyseessä on laskennallinen tilanne ja muita pullonkauloja ei kokeessa löydy.

Vehnän 400 kg:n sadonlisä bruttona nykyhinnoin 63 €, kuivaus 8 €, rahti 3€ , kaupan palkkio euron. Jää se viisikymppiä kattamaan viidenkympin ruiskutuskulun, ja koko kuorman valkuainen laskee 0,5%:lla, mahdollisesti alle leipärajan. Ruiskutuksesta siis tulee varma tuotto, mutta vain tuotantopanospuolelle.

Samankaltaista sisältöä