Olet täällä

Laajatehoinen ja joustava nestepeittausaine kaikille viljoille - Celest Trio

Laajatehoinen ja joustava nestepeittausaine kaikille viljoille - Celest Trio

Muutoksia peittausainetarjonnassa

Peittausainemarkkinoilla tapahtui muutoksia kun pitkään markkinoilla olleiden Baytan-peittausaineiden myynti loppui viime vuonna. Vanhoja varastoja on mahdollista käyttää tilalla vielä keväällä 2019, mutta viimeistään kesäkuun 2019 jälkeen on siirryttävä käyttämään muita peittausaineita. 

Jauhemaisten peittausaineiden osalta viljelijän on tehtävä päätös nestepeittauslaitteen hankinnasta, peittaako siemenet urakoitsijalla vai siirtyykö käyttämään joka vuosi sertifioitua siementä. Riskialttein vaihtoehto on jättää siemenet peittaamatta. 

Nestepeittausaineiden osalta korvaava aine on ollut markkinoilla jo muutaman vuoden. Celest Trio jatkaa markkinoiden laajakäyttöisimpänä peittausaineena. Se torjuu kaikki tärkeimmät siemenlevintäiset taudit, mm. itävyyttä alentavat homesienet (fusarium.), sekä useat nokitaudit. Celest Trio sopii kaikille kevät- sekä syysviljoille ilman perättäiskäytönrajoitusta tai pohjavesirajoitusta.

Celest Trio – Joustava ja laajatehoinen

Celest Trion käyttömäärä on kaikilla viljoilla 150 – 200 ml / 100 kg, jolloin annos voidaan asettaa siemenessä olevan tautisaastunnan tai maasta tulevan tautipaineen mukaan. Varsinkin monissa uusimmissa peittausaineissa on vain yksi käyttömäärä joka tilanteessa. Normaali olosuhteissa Celest Trion käyttömäärä on 150 ml / 100 Kg. Suurempaa annosta tulee käyttää jos tautisaastunta siemenessä on voimakas, maalevintäisten tautien paine on suuri kun viljelykierto on viljavaltainen ja kasvijätettä edellisestä vuodestä on paljon tai jos esimerkiksi samaa viljalajia kylvetään uudelleen samalle peltolohkolle seuraavana vuonna. Suurempaa annosta on käytettävä erityisesti jos edellisenä vuonna on esiintynyt runsaasti nokitauteja. Esimerkkinä voidaan pitää vuosia 2017 ja 2018, joista 2017 oli nokitaudeille olosuhteiden puolesta suosiollinen. Seurauksena oli suuri tartunta vuoden 2018 kylvösiemenessä, jolloin riittävän tehon aikaansaamiseksi oli tarpeen käyttää suurempaa annosta.

Työtavat ja turvallisuus haltuun

Siirtyminen uuteen peittausaineeseen vaati aina uuden oppimista. Vaikka muutos olisi vain nestemmäisestä peittausaineesta toiseen on aineiden juoksevuudessa eroja, niin peittauslaitteessa kuin peitattujen siemenien juoksevuudessa. Esimerkiksi Celest Trio on juoksevuudeltaan parempi kuin Baytan Universal, mutta ei yhtä hyvä kuihn Zardex G. 

Molemmissa edellä mainituissa tapauksissa on tärkeää muistaa tehdä kalibrointi. Peittauslaitteen pumppu pitää säätää toimimaa kulloisenkin aineen mukaan ja tietysti kylvökone vaatii aina huolella tehdyn kiertokokeen kun kylvöt aloitetaan. Siemenen juoksevuus kylvökoneessa vaatii myös tarkkailua kylvöjen aikana, koska mm. peittaustuloksen laadusta johtuen voi siemenen juoksevuus vaihdella.

Itse peittaustuloksen laatuun voi vaikuttaa muutaman asian kautta. Mitä paremmin kylvösiemen on puhdistettu ja lajiteltu, sitä parempi on yleensä myös peittaustulos. Erityisesti pölyn ja roskienpoistoon pitää kiinnittää huomiota, koska irtonainen pöly sekä roska sitoo helposti itseensä sekä peittausainetta että aiheuttaa myöhemmin pöllyämistä. Se myös tarttuu helposti kylvökoneessa siemensäiliön pohjaan, syöttölaitteistoon ym. huonontaen siemenen jouksevuutta.

Peittauksen tasaisuutta voi parantaa lisäämällä vettä seokseen. Jos käytettävä määrä on esim. Celest Triolla 150 ml/100 Kg sijasta 300 ml/100 Kg (josta 150 ml Celest Trioa ja 150 ml vettä), niin nesteen määrä per tarvittava pinta-ala on puolet suurempi. Asian voi ajatella myös sitä kautta että esim. saman seinäpinnan maalaamiseen on käytössä 1,5 L tai 3 L maalia, suuremmalla määrällä lopputulos on varmasti parempi. Tarvittaessa vesimäärä voi olla jopa kaksin- tai kominkertainen Celest Trion määrään, mutta suurta vesimäärää käytettäessä on siemenet kylvettävä samana vuonna.

Työturvallisuus peittauksen aikana pitää ottaa huomioon samalla tavoin kuin käsiteltäessä ruiskutettavia kasvinsuojeluaineita. Roiskeilta suojaavien kumisaappaiden ja suojapuvun, sekä kemikaaliakestävien käsineiden lisäksi, myös oikenalaisella suodattimella varustettu hengityssuojain on hyvä olla käytössä. Samoin suojalasit pitää muistaa käsiteltäessä peittausaineita. Sekä hyvä päähine, joka suojaa myös kevyiltä iskuilta.

Pohja huippusadolle luodaan kasvukauden alussa, joten onnistunut peittaus turvaa siemenien alkukehityksen ilman kasvitautien aiheuttamia häiriöitä.

Lue aina käyttöohjeet ja noudata niitä. Huomioi kaikki varoituslausekkeet ja –merkit.

Voita 10 L Celest Trio -nestepeittausainetta!

Osallistu arvontaan kommentoimalla Hankkijan Kasvuohjelman Facebook-sivulla olevaa kilpailujulkaisua. Kerro peittaatko siemenesi ja postaa halutessasi kuva tai video peittauslaitteistostasi, peittaustyöstä tai vaikkapa peitatuista viljan siemenistä. Voit kertoa myös ideoista, joilla helpotat, nopeutat tai parannat peittaustyötä. Kuva tai video voi olla tältä keväältä tai aikaisemmilta vuosilta. Otathan huomioon turvallisuuden ja suojainten käytön.

Arvomme viimeistään 15.4. kommentoineiden kesken 10 L purkin Celest Trio -nestepeittausainetta.

Tuotepalkinnon lisäksi voittajan peitatusta kylvösiemenestä otetaan n. 1 kg näyte, joka lähetetään Syngentan peittausainelaboratorioon analysoitavaksi. Tarkistamme näytteestä peittausaineen annoksen, teemme pölymittauksen ja mittaamme miten tasainen peittauslaatu on yksittäisten siemenien välillä. Siemen, josta näyeä otetaan on oltava peitattu Syngentan peittausaineella (Celest Trio, Celest FM, Zardex G).

Otsikko: 
Tekijä: 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä