Olet täällä

Terios Mn+-peittausaine – käyttökokemuksia vuodelta 2018

Terios Mn+-peittausaine – käyttökokemuksia vuodelta 2018

Wuxal Terios Mn+ on erityisesti viljojen hivenravinnepeittaukseen kehitetty valmiste, jonka avulla voidaan taata hivenravinteiden saatavuus kasvun alkuvaiheista lähtien. Mangaanista on Suomen pelloilla yleisesti pulaa, etenkin kevyillä maalajeilla ja jos pH on korkea. Myös monien muiden hivenravinteiden käyttökelpoisuus kasville heikkenee vastaavissa olosuhteissa.

Terios Mn+ ei sisälläkään pelkästään mangaania, vaan myös useita muita viljalle tarpeellisia ravinteita: kuparia, sinkkiä, booria, molybdeeniä, rikkiä ja typpeä.

Viljelijän Avena Berner toteutti kasvukaudella 2018 Teriosta käyttäneille viljelijöille kyselytutkimuksen, jolla kartoitettiin käyttökokemuksia ja kasvustosta tehtyjä havaintoja. Kyselyyn vastasi reilu 60 viljelijää. Valtaosa vastaajista oli käyttänyt hivenravinnepeittausta yhdessä tautipeittauksen kanssa. Yleisimmät peittausaineet olivat Baytan Universal, Celest ja Zardex.

Viime kesänä kasvuolosuhteet olivat kuivuuden ja kuumuuden vuoksi erittäin vaikeat. Kuivuudesta kärsivä kasvusto ei voi käyttää ravinteita optimaalisesti, vaan veden puute muodostuu kasvun pullonkaulatekijäksi. Vaikeissakin olosuhteissa Terios-käsittelystä oli kuitenkin useilla tiloilla hyötyä. Puolet viljelijöistä kertoi havainneensa silmämääräisiä eroja kasvustoissa. Yleisimpiä havaittuja eroja olivat rehevämmät ja vihreämmät oraat sekä voimakkaampi juuriston kasvu verrattuna vain tautipeittaukseen tai käsittelemättömään siemeneen. Viljan laadun parantuminen esim. korkeampana valkuaispitoisuutena nostettiin esille.

Kauran tiedetään välillä olevan haasteellinen juoksevuuden kannalta ja myös tässä tutkimuksessa kaura nousi esille haasteellisena kasvina Terios-peittaamisen kannalta, koska peittaaminen ylipäätään voi heikentää viljan juoksevuutta. Kannattaa myös välttää kylvämistä välittömästi Terios-peittaamisen jälkeen.

83 % vastaajista suosittelisi tuotetta myös muille viljelijöille. Teriosta käyttäneistä 87 % aikoo käyttää tuotetta myös uudestaan. Viljelijäkokemusten kartoitusta jatketaan taas seuraavalla kasvukaudella.

Kommentit

Anonymous

Taas yritetään pistää hyvää myyntipuhetta... On varmaan hyvä aine viljalle mutta löytyy myös vastaavia aineita käyttää mistä löytyy lisäksi fosforia ja paremmin toimii koneissa kun kylvää. Ja se on tärkein Käyttäjän ja Viljelijän näkökulmasta varsinkin kun niistä aineista tulee vielä parempi sato. Viljelijäkäyttökokemukset on monella myös kyllä jotain aivan muuta kuin te väitätte.

Samankaltaista sisältöä