Olet täällä

Ajankohtaista kasvinsuojelussa

Syysvehnässä härmää

Syysvehnissä on havaittu paikoin runsaasti härmää. Pumpulimaiset valkeat pesäkkeet ovat runsaimpina kasvien alalehdillä ja tyvellä. Myöhemmin härmäpesäke muuttuu harmahtavaksi. Sateen huuhtomissa kasvustoissa oireet näkyvät kellertävinä laikkuina. Leviäminen on nopeinta, kun suhteellinen kosteus on korkea ja lämpötila on 18–22 °C.

Härmä käyttää ravinnokseen kasvin energiavarastoja ja vaikuttaa haitallisesti sadonmuodostukseen. Torjunta on tarpeenmukaista hyvin talvehtineissa kasvustoissa, jos oireita on selkeästi havaittavissa. Syysvehnän härmä voi tartuttaa myös kevätvehnäkasvustoja.

Verkkolaikku edennyt ohrakasvustoissa

Alkukasvukausi on ollut suosiollinen ohranverkkolaikun etenemiselle. Nyt kasvustoissa nähtävät oireet ovat pääosin siemenlevintäisen verkkolaikun aiheuttamia. Oireet ovat levinneet paikoin uusiin lehtiin ja niitä on havaittu myös peitatulla siemenellä kylvetyissä kasvustoissa. Oireita kannattaa tarkkailla erityisesti verkkolaikulle alttiimmissa lajikkeissa.

Verkkolaikun oireet voivat sekoittua pistemäisiin fysiologisiin oireisiin, joita on tavattu erityisesti kellastuneiden ohran lehtien kärjissä. Nämä oireet johtuvat kasvin hetkellisestä stressitilasta eivätkä lisäänny kasvin kehityksen myötä.

Verkkolaikun lisäksi kasvustoissa esiintyy myös muita lehtilaikkutauteja, lähinnä vehnän pistelaikkua ja kauran lehtilaikkua. Oireet ovat toistaiseksi kuitenkin vähäisiä, jos vehnän esikasvina ei ole vehnää ja kauran siemen on peitattua. 

Tuhoeläintilanne viljoilla rauhallinen

Kevätviljakasvustoista löytyy jonkin verran kahukärpäsiä, kirvoja ja ripsiäisiä. Kahukärpäsvioitukselle alttiita ovat myöhään kylvetyt tai hitaasti orastuneet kevätviljat, jotka eivät vielä ole saavuttaneet 4-lehtivaihetta. Tähkäsääsken tarkkailu tähkälle tulevilla syysvehnillä on ajankohtaista lämpösumman ylitettyä 350 astetta.

Rapsikuoriaisia, kirppoja, kaalikoita – tuholaispaine öljykasveilla jatkuu

Rapsikuoriaisia on liikkeellä runsaasti ja niiden tarkkailu ja torjunta kevätöljykasveilla on ajankohtaista. Torjuntakynnys varhaisessa nuppuvaiheessa on 0.5-1 kuoriainen/kasvi. Varhaisessa vaiheessa tehty rapsikuoriaistorjunta on tehokkainta, koska se vaikuttaa pääverson satoon.

Resistenssin kehittymisen välttämiseksi torjunta-ainevalmisteita on aina käytettävä käyttöohjeen mukaisesti ja pyrittävä minimoimaan käyttökertojen määrä. Samaan tehoaineryhmään kuuluvia valmisteita ei pidä käyttää useita kertoja peräkkäin, vaan valita valmiste toisesta tehoaineryhmästä. Torjunnassa on huomioitava mehiläisvaroitukset ja valmisteiden käyttörajoitukset.

Myös kaalikoiaikuisia esiintyy edelleen runsaasti, mutta kasvustoista löytyy jo myös erikokoisia toukkia. Myös aikuisia gammayökkösiä on jo havaittu. Paikoin kirppoja on edelleen erittäin paljon ja koska kylvöstä on jo aikaa, peittausaineiden vaikutus ei enää riitä. Öljykasveilla ja härkäpavulla on havaittu myös luteiden aiheuttamia kasvupisteen vioituksia.

 

Lähde: Maatalousinfo/Luke

Kommentit

Samankaltaista sisältöä