Olet täällä

Viljelijätilaisuudet resistenssin pihatähtimön torjuntakokeilla Siuntiossa ja Somerolla

Nylands Svenska Lantbrukssällskap on kartoittanut yhteistyössä Bayerin kanssa kasvukaudesta 2018 herbisidiresistenssin tilannetta Suomessa. Kartoituksen tavoitteena on lisätä tietoa herbisidiresistenssistä viljelijöiden keskuudessa sekä ennaltaehkäistä herbisidiresistenssin leviämistä Suomessa. Taustana kartoitukselle on epätietoisuus Suomen tämän hetkisestä todellisesta herbisidiresistenssitilanteesta, jota ei ole kartoitettu järjestelmällisesti kuten muissa Pohjoismaissa ja Euroopassa.

Viljelijät ja kasvinviljelyneuvojat ovat kuitenkin käytännössä jo havainneet peltotasoilla heikentyneitä tehoja sekä herbisideillä, fungisideillä että insektisideillä. Herbisidiresistenssi määritellään kasvin perinnölliseksi kyvyksi selviytyä herbisidiannoksesta, joka normaalissa populaatiossa johtaisi kasvin kuolemaan.

Tärkeintä herbisidiresistenssin hallinnassa on pyrkiä integroidun kasvinsuojelun periaatteiden mukaisesti ennaltaehkäisemään herbisidiresistenssin muodostuminen. Ennaltaehkäisyn kannalta olisi tärkeää saada selville herbisidiresistenssin tämänhetkinen tilanne ja informoida viljelijöitä herbisidiresistenssistä, jotta viljelijät osaisivat ottaa käyttöön kaikki mahdolliset keinot sen kehittymisen ja leviämisen estämiseksi (mm. oikeat ainevalinnat ja käyttöajankohta, tehostettu viljelykierto, maanmuokkaus). Jos resistenssi kehittyy, viljelijän vaihtoehdot vähenevät ja muuttuvat kalliimmiksi sekä kustannustehottomiksi.

Luonnonvarakeskus ja Nylands Svenska Lantbrukssällskap ovat toteuttaneet yhteistyössä BASF:n, Bayerin, Cortevan, FMC:n ja Nordisk Alkalin kanssa neuvonnalliset resistenssin pihatähtimön torjuntakokeet Somerolla ja Siuntiossa. Siuntion koetta esitellään viljelijöille Västankvarnin koetilan Försöksdagin yhteydessä keskiviikkona 10.7.2019 iltapäivällä ja Someron koetta perjantaina 12.7.2019 klo 10-12. Tervetuloa!

 

Keskiviikko 10.7.2019 Siuntio

Västankvarn Försöksdag

https://www.nsl.fi/events/forsoksdag-pa-vastankvarn/

Perjantai 12.7.2019 Somero

Nummikulmantie 113, 31500 Somero

Klo 10-12

 

Lisätietoja:

Lotta Poikolainen (etunimi.sukunimi@nsl.fi)

Puh.0438270807

Yhteistyössä: BASF, Bayer, Corteva, FMC ja Nordisk Alkali

Kommentit

Samankaltaista sisältöä