Olet täällä

Vyr: Viljamarkkinauutiset lyhyesti

Kotimaan markkinat

ProAgrian kasvutilannekatsauks en mukaan heinäkuun kuivuus ja lämpö ovat kiihdyttäneet viljojen tuleentumista, mutta samalla heikentäneen satonäkymiä. Kasvustojen kehitys on etelässä viikon keskiarvoista kasvukautta edellä, mutta muualla Suomessa ollaan tavallisessa aikataulussa.

Sateet ovat tulleet viime kuun aikana kuuroina, joten olosuhteet vaihtelevat paljon alueellisesti ja jopa tilakohtaisesti. Etenkin maan keski- ja pohjoisosissa sadanta jäi poikkeuksellisen pieneksi. Viime päivien yöhallojen pelätään vioittaneen kehittyvien jyvien laatua ja itävyyttä.

Kevätviljojen sato arvioidaan määrältään tyydyttäväksi useimmilla alueilla. Osassa Etelä-Suomen rannikkoaluetta, Lounais-Suomessa, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa ja Etelä-Pohjanmaalla kevätvehnäsadon arvioidaan kuitenkin jäävän 5-20 prosenttia keskimääräistä pienemmäksi. Rehuohran ja kauran sadon arvioidaan jäävän keskimääräistä huonommaksi Satakunnassa, Uudellamaalla, Etelä-Suomen rannikkoalueella, Hämeessä, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Savossa ja Pohjois-Pohjanmaalla . Myös Varsinais-Suomessa kaurasato on jäämässä keskimääräistä pienemmäksi. Kevätviljojen laatu arvioidaan tyydyttävästä hyvään. Ainoastaan Varsinais-Suomessa ja Kymenlaaksossa kauran laatu arvioidaan välttäväksi.

Euroopan markkinat

Ranskalainen analyysitalo Strategie grains kertoo Baltian puintien sujuneet hyvin heinäkuun jälkipuoliskolla kuivan sään ansioista. Etenkin Liettuassa sää on suosinut viljelijöitä. Puintien loppua voivat kuitenkin haitata ennustetut sateet, etenkin pohjoisissa osissa Baltiaa. Satotasot ovat olleet korkeammat kuin mitä aikaisemmin ennustettiin.

Vehnän proteiinipitoisuus on ollut korkea. Virossa syyvehnän pinta-ala saavutti ennätyksellisen suuren pinta-alan. Latviassa ja Liettuassa syysvehnän suosio kaudella 2019/20 on myös ollut huippulukemissa. Viron ohrapinta-ala laski kauden alun ennusteista, joten myös ohran tuotantoarviot kaudelle 2019/20 laskivat hieman.

Elokuun alussa Strategie grains päivitti EU:n kauratasetta. 2019/20 tuotantoennustetta laskettiin 8 milj. tonniin kaurapinta-alojen tarkentuessa sekä Espanjan, Suomen, Puolan ja Ranskan satoennusteiden pienentyessä. Vaikka EU:n kaurapinta-ala on 3 prosenttia pienempi kuin viime vuonna, kaurasadosta ennustetaan 0,3 miljoonaa tonnia suurempaa kuin vuonna 2018.

Kauran käytön elintarvikkeeksi ennustetaan kasvavan viime kaudesta 40 ktn 1,47 miljoonaan tonniin. Kasvua tapahtuu etenkin Iso-Britanniassa, Suomessa ja Ruotsissa. Kauran rehukäytön ennustetaan pienenevän 5,6 miljoonaan tonniin.

EU-28 kauran vientien ulkomarkkinoille ennustetaan nousevan viime kaudesta 50 ktn 170 kilotonniin. Vienti kasvaa huonon viime kauden jälkeen etenkin Suomessa ja Ruotsissa. Ennusteen mukaan kauraa vietäisiin eniten Yhdysvaltoihin, Sveitsiin, Norjaan ja Algeriaan.

Agritel kertoo viljojen puintien oleva lähes valmiit Ukrainassa. Vain hieman läntisessä osassa maata on puinteja kesken. Vaikka vehnän ja rapsin satotasot eivät ole aivan odotusten mukaiset, lähentelee saatu sato maan ennätyksiä vehnällä sekä rapsilla. Tämä vahvistaa ukrainalaisten tuotteiden asemaa viljamarkkinoilla. Alueen kilpailukyky on vahva.

 

Lähde: Vyr Viljaviesti 25/2019

 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä