Olet täällä

Vinkkejä kevätvehnän viljelyyn

Vinkkejä kevätvehnän viljelyyn

Runsaslukuinen viljelijäjoukko kokoontui Seppo ja Tuula Vätin tilalle Säkylässä tutustumaan, miten Borealin Helmi kevätvehnä kasvaa ja mitä toimenpiteitä vehnälle oli tehty. 

Helmi kevätvehnä tuntui viihtyvän Sepon mailla ja kuivuudesta huolimatta oli hyvässä kasvussa. Merkille pantavaa oli suuret lippulehdet, maata ei juurikaan näkynyt kasvuston läpi. Yhtenä keskeisenä keinona Seppo käyttää jaettua hivenlannoitusta. Kun ruiskutetaan, lähes aina mukana menee hiveniä. Yhtenä hivenlannoitteena oli mukana uusi valmiste ZM-Grow, joka soveltuu hyvin juoksevana ravinteena erinomaisesti tankkiseoksiin. ZM-Grow ruiskutettiin toisessa ja kolmannessa ruiskutuksessa korrensääteiden tai tautiaineiden kanssa. Mangan 235 Jett ruiskutettiin rikkatorjunnan yhteydessä. Kaiken kaikkiaan mangaania ja muita hiveniä vehnä sai kolme kertaa.

Kasvunsääteiden käytöstä tiedetään vähemmän vehnällä verrattuna ohraan ja kauraan. Sepon vehnälle ruiskutettiin pensomisen aikana CCC-valmistetta Stabilan 750 SL:ää ja lippulehdelle Cerone 0,25 l/ha + Sonis 0,15 l/ha seosta. Ohjelma toimi turvallisesti, mutta tehokkaasti. Korret olivat tällä kasvunsäätöohjelmalla noin 20 cm lyhyempiä verrattuna ruiskuttamattomaan, mutta kasvit olivat hyvin lehteviä ja tähkät normaaleja. Lohkolla sijaitsi myös koeala, joka oli saanut Cerone 0,5 l/ha + Sonis 0,3 l/ha käsittelyn lippulehtivaiheessa. Huolimatta suurista käyttömääristä tähkät olivat normaaleja ja korsi noin 30-35 cm lyhyempää verrattuna ruiskuttamattomaan. Näin suuria käyttömääriä ei ole kuitenkaan suositeltavaa käyttää, riski sadon alentumaan voi kasvaa. Kokeessa nähtiin kuitenkin, että hyvin kasvava vehnä kestää kasvunsääteitä melko paljon ja esimerkiksi päällekkäisestä ruiskuttamisesta päistealueilla ei välttämättä koidu suurta haittaa.

Cerone 0,25 + Sonis 0,15 l/haTakana näkyy ruiskuttamaton alue, keskellä Cerone 0,25 + Sonis 0,15 l/ha ja etualalla Cerone 0,5 + Sonis 0,3 l/ha.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ascra Xpro tautiaine ruiskutettiin sekä rikkatorjunnan yhteydessä annoksella 0,4 l/ha että tähkälle annoksella 0,4 l/ha.  Kuivuutta esiintyi jo alkukasvukauden aikana, joten kuivuusstressiä vähentävää Ascra Xpro:ta päädyttiin ruiskuttamaan jo aikaisessa vaiheessa. Myöhempään ruiskutukseen lisättiin pieni annos Prolinea estämään punahomeinfektiota. Ruiskutushetkellä sää oli kuitenkin lämmin ja kostea, mikä nostaa punahomeriskiä. Käytännössä ruiskutettujen vehnien lehdet olivat 6. elokuuta lähes taudittomia ja vihertäviä kun taas ruiskuttamattomassa esiintyi melko paljon härmää ja myös ruskolaikkua sekä kasvien ollessa ränsistyneitä. Decis Mega EW 50 ruiskutettiin tähkälle tautiaineen kanssa, koska kirvoja ja tähkäsääskiä esiintyi runsaasti.

Rikat torjuttiin Refine Super 22 g/ha + Starane 333 HL 0,3 l/ha + Ariane S 1,0 l/ha seoksella. Koelohko oli puhdas rikoista ja eikä edes ohdaketta ja valvattia näkynyt ollenkaan. Tällainen seos sopii hyvin myös kestävien rikkakantojen ehkäisemiseen. Lohkolla kuitenkin helposti esiintyy näitäkin rikkoja, jos torjuntaa ei suoriteta.

Erittäin mielenkiintoista oli nähdä myös herneen esikasvivaikutus. Vehnä oli huomattavasti lehtevämpää ja vihreämpää alueella, jossa oli ollut herne viime vuonna.  Tämä näkyy varmasti positiivisesti sekä sadossa että laadussa.

Kommentit

Samankaltaista sisältöä