Olet täällä

Tutkimus: Biohiili nopeuttaa kompostoitumista

Carbons Finland Oy:n ja Luonnonvarakeskus Luken toteuttamassa Biotisleen ja -hiilen käyttö kompostoinnin tehostajana -hankkeessa todettiin biohiilen lisäämisen nopeuttavan orgaanisen biomassan kompostoitumista. Nopeasta kompostoitumisesta on hyötyä niin maatiloilla, teollisuudessa kuin kuluttajakäytössä, Luke tiedottaa.

Kompostontiprosessin nopeutuminen voi tuoda merkittävää etua esimerkiksi maatiloilla lantaa kompostoitaessa – lyhyen kesän rajoittaessa kompostointiin käytettävää aikaa – sekä suuren mittakaavan kompostointiyksiköissä. Kuluttajakäytössä suurin etu on hajuton ja toimiva komposti. Biohiilen käyttöönotto on myös varsin kustannustehokasta.

”Käyttöönotto ei vaadi suuria laiteinvestointeja, sillä biohiili voidaan lisätä suoraan lantaan tai kompostiin. Maahan palautettavan biohiililisätyn kompostin avulla voidaan edelleen kierrättää ravinteita, edistää kasvien kasvua ja sitoa hiiltä maahan”, sanoo erikoistutkija Marleena Hagner Luonnonvarakeskuksesta.

Tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää hidaspyrolyysissä syntyvän puupohjaisen biohiilen ja pyrolyysinesteen vaikutukset kompostointiprosessiin ja siinä syntyvän lopputuotteen laatuun. Saadut tulokset tukevat kansainvälisiä tutkimuksia biohiilen kompostointia edistävästä vaikutuksesta.

Biotisleen käyttö kompostoinnin tehostajana vaatii lisää tutkimusta

Tisleen käytöstä kompostoinnin tehostajana ei sen sijaan saatu selkeää näyttöä, ja jatkotutkimusta erityisesti käytettävistä pitoisuuksista tarvitaan.

”Vaikka tisleen käytöllä erilaisissa sovelluksissa on tuhansien vuosien perinne Aasiassa, sen kaupallinen käyttö EU:n alueella ei ole mahdollista puuttuvan REACH -rekisteröinnin takia”, Hagner kertoo.

Elokuussa päättynyt hanke toteutettiin osana hallituksen Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön -kärkihanketta (Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma). Hankkeessa olivat mukana Carbons Finland Oy:n ja Luken lisäksi mukana mm. ProAgria, Luomuliitto, ProFur, Gasum Oy, Humuspehtoori Oy ja Ecomation Oy.

Kommentit

Samankaltaista sisältöä