Olet täällä

Soilfood Boostilla 10 000 kg enemmän mukulasatoa

Kasvukaudella 2019 Finnamyl konserni toteutti Satakunnassa lannoituskokeita, joissa verrattiin paljon kaliumia sisältävää Soilfood Boost NPKS – väkevän nestelannoitteen ja verrokkina toimineen rakeisen lannoitteen vaikutuksia tärkkelysperunasatoon. Lannoituskoe toteutettiin yhdellä tilalla ja yhdellä perunalajikkeella.

Finnamyl konsernin kasvukaudella 2019 teettämän lannoituskokeen tulokset.

Kuten lannoituskokeen tuloksista huomaa (taulukko 1), on mukulasadossa yli 10 000 kg satoero Soilfood Boost NPKS -lannoitteen hyväksi ja mukulat ovat olleet huomattavasti isompia kuin rakeista lannoitetta käytettäessä, sillä mukuloiden lukumäärässä ei ole ollut suurta eroa.

Soilfood Boost NPKS -tuotetta voidaan levittää minimissään 7 m3 eli 8,4 tn/ ha. Tällä levitysmäärällä peltoon saadaan kaliumia 350 kg/ ha. Kalium on kasville tärkeä ravinne. Se vaikuttaa lähes kaikkiin kasvin eri toimintoihin. Tärkein kaliumin vaikutus on suolanestetasapainon säätely, jolla on vaikutus kasvin kuivuuden ja kylmyyden sietokykyyn.

Kaliumin merkitys on korostunut viime vuosina. Vuoden 2017 runsaat sateet huuhtoivat kaliumia erityisesti kivennäismailla, joita on mm. Satakunnassa noin 60 % maanäytteistä (Viljavuuspalvelu Oy. Kun heti perään tuli vuoden 2018 kuiva kasvukausi, niukasti kaliumia sisältävien ja muutoinkin kuivien peltojen kasvustot kuivuivat.

Kaliumin lisäksi Soilfood Boost NPKS:n levityksen myötä kasvien käytössä on heti liukoista typpeä, fosforia ja rikkiä. Ammattitaitoinen Soilfoodin urakoitsija levittää tuotteen leveällä veitsimultaimella, jotta saadaan minimoitua pellolla tapahtuva liikenne. Boost NPKS on osa Soilfoodin väkevien nestelannoitteiden tuoteryhmää, johon kuuluu tuotteita eri ravinnesuhteilla. Kaikissa tuotteissa on runsaasti liukoista typpeä, joten tuotteet sopivat myös lietteen väkevöintiin kotieläintiloilla.

Soilfoodilla on nyt Boost-tuotteiden ennakkotilauskampanja, joten soita ja varmista ensi vuoden lannoitukset.

Aki Laaksonen vastaa Soilfoodin maatalousmyynnistä Satakunnan alueella.

 

Lisätiedot ja yhteystiedot osoitteesta: 

 

soilfood.fi/yhteystiedot

Soilfood.fi

 

 

 

Uutinen toteutettu yhteistyössä Soilfoodin kanssa.

Tekijä: 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä