Olet täällä

Leudot talvet lisäävät järvien ilokaasupäästöjä

Pohjoisen havumetsävyöhykkeen järvistä vapautuvien kasvihuonekaasujen merkitys ilmastonmuutokseen tunnetaan vielä huonosti. Erityisesti järvien dityppioksidia eli ilokaasua on tutkittu vain vähän verrattuna hiilidioksidi- ja metaanipäästöihin. Tuore suomalaistutkimus osoittaa, että järvien vuotuiset dityppioksidipäästöt on huomioitava arvioitaessa järvien ilmastollista merkitystä. Tämä tulee tehdä erityisesti sen vuoksi, koska dityppidioksidi on hiilidioksidia ja metaania voimakkaampi kasvihuonekaasu.

Suomen ympäristökeskuksen, Itä-Suomen yliopiston, Luonnonvarakeskuksen ja Helsingin yliopiston yhteishankkeessa tutkittiin 112 suomalaisen järven dityppioksidipitoisuuksia neljänä eri vuodenaikana. Tutkimusjärvet edustivat erilaisia järvityyppejä ja valuma-alueita eri puolilla Suomea.

Tutkimuksessa todettiin, että järvien rehevöityminen, erityisesti sen nitraattitypen pitoisuus, lisää metaanipäästöjen ohella myös järvien dityppioksidipäästöjä. Tutkimuksessa todettiin myös, että suomalaisista järvistä vapautuvan dityppioksidin ilmastoa lämmittävä vaikutus on noin kolmasosa järvien metaanipäästöjen ilmastovaikutuksesta.

Tärkeä havainto tutkimuksessa oli, että talven dityppioksidipitoisuuksilla on suuri merkitys koko vuoden dityppioksidipäästössä, sillä suurimmat ilokaasupitoisuudet mitattiin juuri talvella. Sen sijaan kesällä ne olivat pienimmät.

Koska ilmaston lämpeneminen kiihdyttää maaperän ravinnekiertoja ja pitää maaperän entistä pidempään roudattomana, niin ravinteiden huuhtoutuminen vesistöihin lisääntyy. Kun samanaikaisesti järvet ovat yhä pidempään ilman jääpeitettä ja näin alttiita talven ajan kasvihuonekaasupäästöille, lisää tämä entisestään ilmaston lämpenemistä.

 

Lähde: Luke (Luonnonvarakeskus.) 

 

Otsikko: 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä