Olet täällä

Suurin osa sertifioidusta siemenviljasta selvästi lajipuhtausvaatimuksen minimitasoa parempaa

Siemenlainsäädäntö määrittää, että sertifioidussa viljan kylvösiemenessä (C-luokat) saa olla muiden kasvilajien siemeniä enintään 10 kappaletta puolessa kilossa siementä. Perussiemenessä vaatimus on vieläkin kireämpi.

Siemenlainsäädäntö määrää myös, että puolen kilon viljanäytteessä näistä kymmenestä siemenestä korkeintaan seitsemän kappaletta saa olla muiden viljakasvien siementä ja enintään seitsemän kappaletta muiden lajien siementä niin, että muiden viljakasvien ja muiden lajien yhteissumma ei saa ylittää 10 kappaletta. Tämän lisäksi viljoilla on lajikohtaisia rajoituksia, jotka koskevat peltoretikkaa ja aurankukkaa sekä torajyvää. Hukkakauraa sertifioidussa siemenessä ei saa olla lainkaan.

Ruokavirastoon tarkastuskaudella 2018-2019 sertifiointia varten toimitetuissa näytteissä sellaisia näytteitä, joissa oli muiden viljalajien siemeniä puolessa kilossa enintään kolme kappaletta (C-luokat) on ohralla ollut 96 prosenttia ja kevätvehnällä 94 prosenttia siemeneristä. Kauralla vastaava luku oli 89 prosenttia.

Tarkastuskausi 2018 - 2019 oli itse asiassa poikkeus, sillä silloin muita viljalajeja löytyi näytteistä hieman edellisiä kausia enemmän. Viiden edellisen tarkastuskauden tilastot tarkastuskaudelta 2014 - 2015 lähtien osoittavat tilanteen olleen vielä paremman. Tarkastuskausi on aina heinäkuun alusta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun asti.

Sertifioiduissa siemenerissä on aina sellaisia, joissa on lainsäädännön sallima maksimimäärä muita viljoja. Nämä erät kuitenkin muodostavat hyvin pienen vähemmistön kaupan olevista siemenistä.

Tarkastuskaudella 2018 - 2019 (C-luokat) sertifiointia varten toimitetuista viljasiemeneristä 97 prosenttia oli sellaisia, joissa rikkakasvien siemeniä oli puolessa kilossa enintään kolme kappaletta.

 

Lähde: Ruokavirasto

 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä