Olet täällä

Älä kylvä 'harmaalla siemenellä'!

Ruokavirasto suosittelee käyttämään kevään viljelyksillä virallisesti tarkastettua eli sertifioitua siementä. Tarkastamattoman eli niin sanotun harmaan siemenen käyttö voi johtaa siihen, että saat pellollesi rikkakasvi- tai hukkakauraongelman. Myös sadon määrä ja laatu voi alentua ja johtaa rahallisiin tappioihin.

Kun käytetään tarkastamatonta siementä, vastuu käytetyn siemenen mahdollisesti aiheuttamista ongelmista ja tappiosta jää aina siemenen käyttäjälle. Sertifioidun siemenen kaupassa viljelijä on oikeutettu vahingonkorvaukseen, jos siemenet eivät täytä siemenlaissa (600/2019) säädettyjä vaatimuksia.

Tarkastamattoman siemenen markkinointi ja myynti on siemenlaissa kielletty. Markkinoinniksi luetaan myös maatilojen välinen siemenkauppa. Markkinointia valvoo Ruokavirasto ja Ely-keskukset ja laittomasta myynnistä voi jatkossa seurata seuraamusmaksu. Jos kohtaat tai epäilet laittomuuksia siemenkaupassa, niistä tulee ilmoittaa Ruokaviraston nettisivuilta löytyvällä lomakkeella.

Myyntiin saavat siementä pakata ainoastaan Ruokaviraston hyväksymät pakkaamot, joita Suomessa on tällä hetkellä 140. Luomusiemenen pakkauslupa näistä on 30 pakkaamolla. Luettelo hyväksytyistä siemenpakkaamoista löytyy Ruokaviraston nettisivuilta.

Vakuustodistuksesta löydät tiedot siemenerästä

Puhdas ja terve siemen sekä käyttötarkoitukseen sopiva lajike ovat onnistuneen viljelyn perusta. Sertifioidun siemenpakkauksen mukana on aina vakuustodistus, jossa ilmoitetaan tarpeelliset tiedot siemenerästä: laji, lajike, siemenluokka, kauppaeränumero ja pakkaaja. Näiden lisäksi vakuustodistuksessa ilmoitetaan myös itävyys ja sen määritysajankohta sekä puhtaus ja tuhannen siemenen paino, jolloin kylvettävä siemenmäärä hehtaarille on helppo laskea.

Vakuuslipuke takaa, että erä on virallisesti tarkastettua, Euroopan yhteisön määräysten mukaisesti sertifioitua, lajikepuhdasta siementä.

 

Lähde: Ruokavirasto

Kommentit

Anonymous

en yhtään ihmettele, että ostetaan harmaata siementä. onhan siemenen hinta ihan järkyttävä.

Samankaltaista sisältöä