Olet täällä

Vuosi 2019 oli viljojen hometoksiinien osalta ongelmaton

Vuoden 2019 kasvukauden alku oli lupaava ja viljakasvustot kehittyivät tiheiksi ja reheviksi. Sen jälkeen alkoi pitkä kuivajakso, mikä piti punahomeen riskin alhaisena, erityisesti kukinnan aikana. Osa puinneista saatiin tehtyä elokuun lopussa ennätyskuivista kasvustoista. Puinnit kuitenkin venyivät pitkälle syyskuun loppuun, koska sateet ajoittain katkaisivat sadonkorjuutyön.

Hometoksiinien osalta vuoden 2019 viljasato oli ennätyksellisen puhdasta ja 99 % sadosta täytti elintarvikevaatimukset. Todennäköiset syyt hyvään tilanteeseen olivat ennätyskuiva kesä 2018, mikä ei suosinut punahomeiden lisääntymistä, sekä viljan kukinta-aikaan osunut kuiva pitkä jakso.

Viljojen DON-hometoksiinipitoisuudet olivat koko 2000 -luvun mittaushistoriaan nähden ennätysmatalia. Valtaosassa viljanäytteistä ei havaittu joko lainkaan DON -hometoksiineita tai ne olivat alle määritysalarajan (25 μg/kg). Analysoidusta 120 kauranäytteestä vain yhdessä näytteessä analysoitiin niukasti elintarvikeraja-arvon (1750 μg /kg) ylittävä DON-pitoisuus.

Kauraa lukuun ottamatta kaikki viljoilta mitatut DON-pitoisuudet olivat alle 200 μg /kg. Kaurallakin 89 % näytteistä DON-pitoisuudet olivat alle 200 μg /kg, lopuissakin näytteissä pitoisuudet olivat alle 660 μg /kg. 

Myöskään T-2 ja HT-2 -toksiineita ei havaittu viljoissa juuri lainkaan. Kaurassa kohonneet T-2 ja HT-2 -summapitoisuudet olivat 110–660 μg/kg välillä, kun suositusraja-arvo on 1 000 ug/kg.

Kohonnut NIV-pitoisuus mitattiin vain yhdestä kauranäytteestä, 1 900 μg/kg, kun edellisenä vuonna 2018 niitä havaittiin 7 näytteestä. T-2, HT-2 ja NIV -toksiineille ei ole toistaiseksi vahvistettu lainsäädännöllisiä raja-arvoja. 

Punahomesienilajistossa havaittiin muutoksia vuonna 2019. Vallitsevan Fusarium graminearum -sienen, joka on pääasiallinen DON-tuottaja, määrä oli nyt edellisvuosia selvästi vähäisempi. Sitä vastoin Fusarium poae -sienen määrän lisääntyminen oli selvästi nähtävissä. Fusarium poae -sieni tuottaa nivalenolia ja se viihtyy sekä runsastuu lämpimissä ja kuivissa sääolosuhteissa.

 

Lähde: VYR (Vilja-alanyhteistyö ryhmä)

Otsikko: 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä