Olet täällä

Kotimaisten ratkaisujen tuoma kannattavuus kiinnosti viljelijäilloissa

Kasvintuotannon kannattavuuden parantaminen yksinkertaisin eväin – monipuolisen viljelykierron ja kasvien sadontuoton varmistamisen avulla – oli keskustelujen ydin Viljelijän Avena Bernerin ja Boreal Kasvinjalostuksen tammi-helmikuussa järjestämissä viljelijäilloissa. Tilaisuuksissa vallitsi positiivinen vire ja uutta, hyvin sujuvaa kasvukautta odottava tunnelma.

Viljelykierron tärkeydestä on puhuttu jo vuosikymmeniä, mutta edelleen lähes viidenneksellä Suomen peltopinta-alasta on viljamonokulttuuri: viljelykierrossa ei siis ole nurmia, öljykasveja tai palkokasveja.

Viljelykierron puute tuottaa suoraa taloudellista tappiota, sillä tuoreen Luonnonvarakeskuksen TerveKasvi-tutkimuksen mukaan eroa monokulttuurin ja viljelykierron väliseen katetuottoon kertyy viljelytekniikasta riippuen lähes 300 € hehtaarilta. Tämä tosiasia sai monen viljelijäillan osallistujan kurtistamaan kulmiaan.

– Viljelyn monipuolistamisen suunta on oikea, mutta vauhtia pitää kiristää. Etenkin öljykasvien avulla on mahdollisuus onnistua, Viljelijän Avena Bernerin ja Borealin asiantuntijat kertoivat kuulijoille ympäri eteläistä Suomea järjestetyissä tilaisuuksissa.

Viljelykiertoon otollisilla öljykasveilla kova kysyntä

Rypsi ja rapsi ovat suomalaiselle viljelijälle tärkeä osa maatilan viljelykasvivalikoimaa, sillä öljykasvit hyödyttävät koko tilan viljelykiertoa vahvan esikasviarvonsa vuoksi. Öljykasvien viljely myös katkaisee erinomaisesti toistuvassa viljan viljelyssä kasvavan kasvitautipaineen.

Lisäksi viljely onnistuu samalla konekannalla kuin viljan viljelykin vähentäen samalla varastotilan tarvetta ja tasaten työhuippuja. Viljelyn kannattavuus on hyvällä tasolla, ja sadolle on tiedossa varma ostaja.

Tilaisuuksissa lanseerattiin uudistettu Viljelijän Avena Bernerin öljykasvien sopimusviljelykonsepti, jolla kannustetaan sopimusviljelyn jatkuvuuteen. Sopimusviljely pitää sisällään jatkuvuuteen kannustavan sopimuslisän, tuotantopanoskaupan rahoituksen, hinnanalennuksen kylvösiemeniin, neuvontapalvelua, tiedotusta sekä koulutuksia ja tilaisuuksia.

Lajikevalinnalla kannattavaa kotimaista satoa

Kasvukauden uutuuslajikkeet ja kasvinsuojelun ratkaisut kiinnostivat, koska viljelysuunnitelmat ovat monella jo viittä vaille valmiina. Borealin asiantuntijat kertoivat kotimaisen kasvinjalostajan tuottamasta monipuolisesta valikoimasta, josta löytyy Suomen oloihin ja viljelykiertoon hyvin soveltuvat kasvilajit ja uudet lajikkeet. Niiden satoisuus ja viljelyvarmuus nostavat viljelyn kannattavuutta selvästi vanhoja lajikkeita korkeammalle tasolle.

Toimivan ja monipuolisen viljelykierron lisäksi myös kasvukauden aikaiset viljelytoimenpiteet ratkaisevat kannattavuuden parantamisessa.

Toimenpiteet kasvukauden alussa ratkaisevan tärkeitä

Puheenvuoroissa esiteltiin myös viljelytoimenpiteitä, joilla varmistetaan kylvösiemenen parempi itäminen ja vahvempi juuristo sekä orastuminen.  Olosuhteiden vaikutusta ja vioitusriskiä vähentämällä parannetaan edellytyksiä kunnon sadolle.

Viljelijän Avena Bernerin asiantuntijat kertoivat tilatasolla tehdyistä tautitorjunnan kannattavuuslaskelmista: kannattavuus vaihteli, mutta jopa 2000–3000 kg/ha sadonlisiä saavutettiin satotason ollessa hyvällä tasolla. Lisäksi muistutettiin kuivien kesien tuottamasta opista: kasvunsääteiden käytössä tulee olla tarkkana ja sääolot tulee huomioida.

Kaikkiaan viljelyiltojen kiertue keräsi lähes tuhat kuulijaa. Kiitokset viljelijäiltoihin osallistuneille, ja hyvää uuden kasvukauden odotusta kaikille – nähdään taas muissa tapahtumissa kevään ja kesän aikana eri puolilla Suomea!

Kommentit

Samankaltaista sisältöä