Olet täällä

Droneilla ja satelliiteilla tehostamaan tilusjärjestelyitä

Suomen maatalous on kärsinyt jo pitkään heikosta kannattavuuskehityksestä. Maanmittauslaitoksen toteuttamilla tilusjärjestelyillä pystytään parantamaan tilojen tuottavuutta. Uudessa tutkimushankkeessa satelliittidata ja dronet valjastetaan tilusjärjestelyjen avuksi.

"PELTOPISTE-hanke hakee objektiivisia ja tehokkaita menetelmiä peltojen arviointiin ja pisteytykseen sekä keinoja tilusjärjestelyn tehostamiseen. Avainasemassa ovat digitalisaatio ja modernit kaukokartoitusteknologiat, kuten satelliitit ja dronet", kertoo hankkeen vastuullisena johtajana toimiva tutkimusprofessori Eija Honkavaara Paikkatietokeskuksesta.

Satelliiteilla yleiskuva, droneilla yksityiskohtaisempaa tietoa

Pellon tuotantokyky on yksi tärkeimmistä pellon arvoon vaikuttavista tekijöistä. Eri tuotantokykyyn vaikuttavien tekijöiden havainnointi on kuitenkin vaikeaa. Esimerkiksi peltojen kuivatustilanteen arviointi on usein haastavaa, koska kattavaa karttaa salaojista ja niiden tilasta ei useinkaan ole käytettävissä.

Droneilla ja satelliiteilla voidaan näistä tekijöistä kuitenkin saada objektiivisesti tietoa. Dronet mahdollistavat hyvin yksityiskohtaisen kohteen analyysin ja operoinnin joustavasti pilvien alapuolella.

"Tarkoista droneilmakuvista saadaan tietoa peltolohkon sisäisestä tuotantokyvyn vaihtelusta, ojitustilanteesta, kuivatusolosuhteista, rikkakasvien levinneisyydestä ja muista ongelmakohdista", kertoo tutkija Roope Näsi.

Tulevaisuudessa drone-kuvaustoiminta voi olla jopa autonomista. Satelliittipohjaiset menetelmät puolestaan mahdollistavat maanlaajuisen peltojen pisteytysjärjestelmän luomisen.

Pellon arviointi täsmentyy

Hankkeessa tutkitaan myös PeltoOptimi-työkalun hyödyntämistä peltojen arvioinnissa ja tilusjärjestelyissä. Luonnonvarakeskuksessa kehitelty työkalu pisteyttää tilan lohkot useiden ominaisuuksien perusteella. Niitä ovat lohkon koko, muoto, kaltevuus ja tuotantokyky, lohkon etäisyys tilakeskuksesta, vesistöjen läheisyys sekä maalaji ja logistiset edut. PeltoOptimi huomioi kunakin vuonna tilan omien viljelemien lisäksi myös vuokralla olevat lohkot.

Droneilla tutkittuja kohteita myös monitoroidaan Paikkatietokeskuksessa kehitetyllä Sentinel-satelliittiseurannan työkalulla (EODIE). Se laskee automaattisesti peltolohkokohtaiset aikasarjat kasvillisuusindeksien kehittymisestä kasvukauden aikana. Vertaamalla saman alueen saman viljelykasvin lohkojen kasvillisuusindeksejä keskenään useiden vuosien ajalta saadaan tietoa eri lohkojen tuotantokykyjen eroista.

Tilusjärjestelyiden arviointi helpottuu

PELTOPISTE-hankkeessa PeltoOptimi-työkalun avulla pyritään tunnistamaan parhaat tilusjärjestelyratkaisut niin tilalla kuin tilojen kesken.

"PELTOPISTE-hankkeessa tutkitaan, miten PeltoOptimi-työkalun tuottama lohkojen pisteytys muuttuu, kun ne siirtyvät tilanomistajalta toiselle, sillä omistajan vaihdos vaikuttaa esimerkiksi etäisyyteen tilakeskuksesta. Tämä voi tehostaa logistiikkaa ja tuottaa merkittäviä säästöjä polttoaineessa ja ajassa, kertoo tutkimusprofessori Pirjo Peltonen-Sainio.

 

Maatilatalouden kehittämisrahasto Makeran rahoittaman PELTOPISTE-hankkeen toteuttavat Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus ja Luke. Hanke alkoi tammikuussa 2020 ja päättyy maaliskuussa 2023.

 

Lähde: Luonnonvarakeskus (Luke)

Kommentit

Samankaltaista sisältöä