Olet täällä

Tämän kevään kylvöalaennuste: Herneala kasvaa neljänneksen

Vilja-alan yhteistyöryhmä (VYR) teetti Kantar TNS Agrilla tammikuussa kyselyn koskien ensi kesän kylvösuunnitelmia. Kysely on osa laajempaa Kantarin kyselyä, johon vastaa 4457 tilaa eri puolilta Suomea. Saatujen vastausten perustella lasketaan ennuste kaikkien viljelijöiden ensi kesän kylvösuunnitelmiksi. Viljelijäkyselyn tulokset ovat nyt valmistuneet.

Ohran viljelyala suurin, mutta pienenee

Ohra pysyy Suomen suurimpana viljana, vaikka sen pinta-ala tippuisi kyselyn mukaisesti yhden prosenttiyksikön (-1 % y/y) viime vuoden toteutuneesta pinta-alasta 450 400 hehtaariin. Pohjanmaalla ohraa aiotaan kylvää 116 800 hehtaaria, mikä on 1 % suurempi kuin toteutunut ohra-ala vuonna 2019. Länsi-Suomessa ohraa aiotaan kylvää 127 700 ha (-1 % y/y) ja Etelä-Suomessa 102 600 ha (-1 % y/y).

Kaura-ala kasvaa kevätviljoista eniten

Kauran viljelyala suurenee vastausten perusteella 334 200 hehtaariin viime vuodesta. Muutos on 5 %:a (+ 14 600 ha) viime vuoden toteutuneeseen pinta-alaan verrattaessa. Suurimmat pinta-alat kauraa viljeltäisiin kyselyn mukaan Länsi-Suomessa (112 400 ha). Kauran suosio taas kasvoi kyselyn mukaan eniten Etelä-Suomessa (+ 8 %) vuoden 2019 toteutuneesta 82 200 hehtaarista 88 900 hehtaariin.

Kevätvehnän ala kasvaa erityisesti Itä-Suomessa

Kevätvehnän pinta-alaa aiotaan kylvää kyselyn mukaan 2 % enemmän kuin viime vuonna kylvettiin, eli 170 100 hehtaaria. Prosentuaalisesti pinta-alaa aiotaan kasvattaa eniten Itä-Suomessa 6 200 hehtaarista 7 400 hehtaariin (+ 19 %) ja Pohjanmaalla 18 400 hehtaarista 19 300 hehtaariin (+ 5 %). Eniten pinta-alaa aiotaan kuitenkin kasvattaa Etelä-Suomessa 64 100 hehtaarista 66 100 hehtaariin.

Erikoiskasvien ala lisääntyy eniten

Prosentuaalisesti eniten kasvaa herneen pinta-ala (+ 26 %) 17 700 hehtaariin. Kaikkien kyselyssä mukana olleiden erikoiskasvien pinta-alat kasvavat; kevätrapsi (+12 %) 18 700 hehtaariin, kevätrypsi (+ 14 %) 16 600 hehtaariin ja härkäpapu (+6 %) 18 700 hehtaariin.

Syyskylvöisten ala pienenee eniten

Syyskylvöiset eivät viime vuoden suuren suosion jälkeen päässe kyselyn mukaan yhtä suuriin lukemiin. Ruispinta-ala palaa kyselyn mukaan 23 600 hehtaariin (-38 %), syysvehnä 29 700 hehtaariin (- 26 %) ja syysöljykasvit 1 700 hehtaariin (-69 %).

Toteutuneet pellonkäytön pinta-alat v. 2019 ja ennuste v. 2020

Lähde: Vilja-alan yhteistyöryhmä (VYR)

 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä