Olet täällä

Raportoi peltolohkosi satotappioala – parannat satelliitin tuottamaa tietoa

Suurin pulma maatalouden laajamittaiseen lohkokohtaisen satelliittiaineiston hyödyntämiseen ja sitä hyödyntävien menetelmän kehittämiseen on kattavan opetus- tai havaintoaineiston puute. Maatilatalouden kehittämisrahasto Makeran rahoittamassa DIGITALIS-hankkeessa kerätään nyt tietoa suoraan viljelijöiltä. Viljelijöitten omat havainnot satotappioista ja niihin johtaneista syistä auttavat tulkitsemaan satelliittiaineistoja aiempaa monipuolisemmin ja tarkemmin.

Viljelijät voivat lähettää tietoa sähköisellä lomakkeella peltolohkojensa satotappioaloista pitkin kasvukautta sitä mukaa, kun uusia satotappioita ilmaantuu tai ne laajenevat entisestään. Tavoitteena on aineisto, jossa satotappioala on paljain silmin havaittavissa oleva alue peltolohkolta.

Viljelijöiltä suoraan saatu tieto on ensiarvoisen tärkeää.

Aineistoja käytetään vain tutkimusryhmässä eikä niitä luovuteta eteenpäin. Tiedot julkaistaan siten, että yksittäistä tilaa tai viljelijää ei voi niiden perusteella tunnistaa. Lomakkeella ilmoitettavat tiedot voi jättää myös nimettömänä. Yhteystietonsa ilmoittaville kerrotaan henkilökohtaisesti tutkimuksen yleisistä tuloksista.

"Linkitämme saamamme aineiston Sentinel 2 -satelliitin tuottamaan lohkokohtaiseen tietoon. Tarkoituksenamme on kehittää menetelmiä satotappioalojen tarkkaan tunnistamiseen sekä satotappioita aiheuttavien tekijöiden toisistaan erottamiseen", kertoo tutkimusprofessori Pirjo Peltonen-Sainio Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

Aitoa tilannekuvaa tarvitaan

"Meillä on varsin rajallisesti itse tuotantotilanteita kuvaavia aineistoja, joita voisi rinnastaa satelliittikuvien antiin ja siten onnistua luotettavasti tulkitsemaan satelliittikuvia eri tarkoituksiin", Peltonen-Sainio korostaa.

Satotappioalojen tunnistamisen lisäksi DIGITALIS-hankkeen muina kehitystavoitteina ovat muun muassa satoisuuden ennustaminen, kasvilajien tunnistus, talviaikaisen kasvipeitteisyyden sekä eri muokkaustapojen erottaminen toisistaan. Kaikissa näissä hyödynnetään kasvukauden tai sen ulkopuolisten ajanjaksojen Sentinel 2 -aikasarjoja.

Makeran rahoittama DIGITALIS-hanke toteutetaan Luken, Maanmittauslaitoksen ja Ruokaviraston yhteistyönä.

Täätä löytyvät tarkemmat ohjeet sekä lomake

 

Lähde: Luonnonvarakeskus Luke

Otsikko: 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä