Olet täällä

Etelä-Suomessa kylvöt jo pitkällä, pohjoisempana odotellaan peltojen kuivumista

Vilja-alan yhteistyöryhmä seuraa tänäkin keväänä kylvöjen edistymistä eri puolilla Suomea.

Etelä-Suomessa päästiin kylvöt aloittelemaan lämpimän sään ja vähälumisen talven ansioista jo pääsiäisen jälkeen ja osa tiloista onkin saanut jo kaikki kylvöt tehtyä. Sen sijaan esimerkiksi Pohjois-Savossa ei olla päästy vielä edes pelloille.

Kylvöjen eteneminen alueittain

  Kylvöistä tehtynä   Kylvöistä tehtynä
  4.5.2020   4.5.2020
Varsinais-Suomi 20-30 % Keski-Pohjanmaa 0-10 %
Uusimaa 30-50 % Pohjois-Pohjanmaa 0-5 %
Satakunta 30-40 % Etelä-Pohjanmaa 5-10 %
Kanta-Häme 15 % Etelä-Karjala 5 %
Päijät-Häme 20 % Pohjois-Karjala 0 %
Pirkanmaa   Etelä-Savo 0-2 %
Kymenlaakso 15-20 % Pohjois-Savo 0 %
Keski-Suomi 0-5 % Kainuu  
Pohjanmaa 25 %    
Huom!: Vaihtelu alueiden sisällä voi olla merkittävää.

Uudellamaalla ollaan pisimmällä kylvötöissä. Pellot ovat kuivuneet tasaisesti ja muokkautuneet suurimmaksi osaksi hyvin. Kuivumisessa on selkeä ero valittujen muokkausmenetelmien välillä. Kynnetyt pellot ovat kuivuneet hyvin, mutta kevytmuokatut ja muokkaamattomat pellot ovat olleet vielä liian märkiä kylvöille.

Syysviljojen talvehtimisen onnistumisessa on suurta vaihtelua. Osa on talvehtinut erinomaisesti, mutta on myös jonkin verran kärsineitä lohkoja. Lähes kaikkia kevätkylvöisiä kasveja on aloitettu jo kylvämään. Eniten on pidemmän kasvukauden vaativia kasveja kylvettynä, kuten vehnää, hernettä ja härkäpapua. Myös kauraa on kylvetty jo paljon. Yhteensä kylvettynä on n. 30-50 %.

Varsinais-Suomessa kylvöt aloitettiin normaalia aikaisemmin, mutta sateet ovat hidastaneet kylvöjen etenemisen. Maa on muokkaantunut alueella hyvin, vaikka routaa ei juuri esiintynyt ja talven aikana satoi paljon. Talven runsaat sateet ovat vaikuttaneet myös syysviljojen talvehtimiseen. Syysvehnät ovat hyvin vaihtelevan näköisiä. Täydellisiä tuhoja on vähän, mutta vaihtelu sadossa tulee olemaan suurta.

Eniten alueella on kylvettynä kevätvehnää, härkäpapua ja hernettä. Ohraa, kauraa ja rapsia on aloitettu kylvämään hieman myöhemmin. Yhteensä kylvettynä on 20-30 %.

Pohjois-Satakunnassa ollaan tavallisessa kylvöaikataulussa, mutta Etelä-Satakunnassa ollaan jopa viikko tavallisesta edellä. Eniten alueella on kylvettynä vehnää ja kauraa, mutta myös härkäpavut ja herneet on jo suurimmaksi osaksi kylvetty. Syysviljat ovat talvehtineet odotuksiin nähden hyvin. Joillakin syysviljalohkoilla on nähtävissä vaurioita liiallisten sateiden seurauksena.

Pellot ovat kuivuneet keväällä nopeasti ja tasaisesti, mutta eivät silti ole liian kuivia, vaan optimaalisia siementen itämistä ajatellen. Yhteensä alueella on kylvettynä 30-40 % viljoista.

Kanta- ja Päijät-Hämeessä ovat kylvöt edenneet tavanomaisessa aikataulussa. Yöpakkaset ovat haitanneet kylvöjä. Eniten on kylvetty härkäpapua sekä kevätvehnää. Osa syysviljapelloista on jouduttu rikkomaan. Parhaiten syysviljoista on talvehtinut alueilla ruis.

Päijät-Hämeessä on kylvettynä hernettä, härkäpapua, kauraa ja vehnää. Ohran kylvöt alkavat maan lämmettyä lisää. Kanta-Hämeessä kylvettynä on n 15 % ja Päijät-Hämeessä 20 %.

Kymenlaaksossa kylvettynä on hernettä, härkäpapua ja vehnää. Samoin kuin Hämeessä myös Kymenlaaksossa ohrat odottelevat vielä maan lämpenemistä.

Syksyllä kynnetyt lohkot ovat kuivuneet hyvin. Myös sängelle jätetyt lohkot ovat olleet jo tovin muokattavissa. Syysviljat ovat talvehtineet yleisesti ottaen alueella hyvin. Yhteensä kylvettynä on 15-20 %.

Keski-Suomessa kylvöt ovat vasta aluillaan. Alueella ei ole havaintoja isommista roustevaurioista, mutta vettä on seissyt pelloilla jonkin verran, mikä on voinut vaikuttaa syysviljojen kuntoon. Routaa on vielä pelloilla.

Pohjanmaalla kylvöt ovat edenneet vauhdilla. Vehnistä on kylvettynä jo lähes kaikki ja öljykasveistakin puolet. Kyrönjoen varrella on kylvettynä enimmäkseen pitkän kasvuajan kasveja. Pohjanmaan syysviljat ovat talvehtineet hyvin. Yhteensä kylvettynä on 25 %.

Keski-Pohjanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla kylvötyöt ovat tavallisessa aikataulussa. Kylvöjä ei ole suurin osin vielä aloitettu.

Etelä-Pohjanmaalla syysviljojen talvehtiminen on onnistunut kohtuullisesti. Routaa on ollut jonkin verran vielä maanantaina. Kylvettynä on eniten rapsia, hernettä, härkäpapua vehnää ja kauraa. Rypsin ja ohran kanssa vielä odotellaan säiden lämpenemistä. Kylvettynä on yhteensä 5-10 %.

Etelä-Karjalassa kylvöt ovat aluillaan. Eniten kylvettynä on vehnää ja kauraa. Yhteensä kylvettynä on noin 5 %.

Pohjois-Savossa viljojen kylvöjä ei ole vielä aloitettu. Lietteen ajoa, lannoitteiden levittämistä ja nurmien täydennyskylvöjä sekä kyntöjä on aloiteltu maakunnan etelä- ja keskiosissa. Osalla pelloista on vielä routaa. Ensimmäiset viljojen kylvötyöt käynnistyvät lämpimimmillä paikoilla loppuviikosta varsinainen sesonki alkaa toukokuun puolivälin jälkeen.

Etelä-Savossa kylvöjä on päästy hieman aloittelemaan, mutta pakkasyöt ovat hidastaneet kylvöjen etenemistä.

 

Sivun tiedot perustuvat Vilja-alan yhteistyöryhmän kevätkylvöjen seurantaan. Seuranta on toteutettu asiantuntijaraadin avulla, johon kuuluvat mm. viljakaupan sekä tuottaja- ja neuvontajärjestöjen edustajia sekä viljelijöitä. Raatilaisilta tiedustellaan arvioita kylvöjen etenemisestä kunkin viikon alussa.

 

Lähde: Vilja-alanyhteistyöryhmä VYR

 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä