Olet täällä

Ekologisen alan viherkesantojen sadonkorjuu tänä vuonna sallittua jo kesällä

Viherryttämistuen ehtojen mukaan ekologiseksi alaksi ilmoitetuilla kesannoilla ei saa harjoittaa maataloustoimintaa 1.1. ja 15.8. välisenä aikana. Kuivuus on tänä kesänä hidastanut nurmien ja laidunten kasvua poikkeuksellisen paljon. Tästä syystä Ruokavirasto on tehnyt linjauksen, että ilmoittamalla kuivuuden ylivoimaiseksi esteeksi ekologisen alan viherkesannon sadon korjaamisesta tai laidunnuksesta ei aiheudu tänä vuonna vähennyksiä viherryttämistukeen. Näin ollen ekologiseksi alaksi ilmoitetuilta viherkesantolohkoilta voidaan korjata sato tai laiduntaa jo ennen elokuun puoliväliä. Käytöstä tulee tehdä ilmoitus kunnan maaseutuviranomaiselle.

Ylivoimaisen esteen käytön ilmoittaminen

Ekologisen alan velvoite koskee Varsinais-Suomen, Uudenmaan ja Ahvenanmaan maakuntia. Ekologisen alan viherkesantojen sadonkorjuu on mahdollista, kun tilan tuottama rehusato on jäämässä kuivuuden takia merkittävästi normaalia pienemmäksi. Poikkeus koskee myös kasvinviljelytiloja. Kaikkia muita ekologiseen alaan liittyviä ehtoja on kuitenkin noudatettava.

Poikkeusta hyödyntävän maatilan tulee ilmoittaa kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, että kyseessä on kuivuudesta johtuva ylivoimainen este ja poikkeuksellinen olosuhde. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti 15 työpäivän kuluessa siitä, kun ilmoitus on mahdollista tehdä.

Viljelijän tulee liittää ilmoitukseen tarkat tiedot edeltäneistä olosuhteista, kuten sademääristä. Ilmoitukseen on kirjattava niiden viherkesantolohkojen pinta-alat, jotka aiotaan korjata tai laiduntaa. Ilmoituksessa on oltava myös perustelut sille, miksi alalta on tarpeen korjata sato tai laiduntaa alaa.

Ylivoimaisen esteen ja poikkeuksellisten olosuhteiden tilanteet tarkastellaan kunnissa tapauskohtaisesti.

Lue lisää ylivoimaisen esteen ilmoittamisesta ja sen vaikutuksista eläintukiin ja eläinpalkkioihin Ruokaviraston nettisivuilta.

 

Lähde: Ruokavirasto

Kommentit

Samankaltaista sisältöä