Olet täällä

Glyfosaattia ei saa käyttää viljan tuleennuttamiseen

Kasvinsuojeluaine glyfosaatin käyttö viljan pakkotuleennuttamisessa eli sadon kypsymisen nopeuttamisessa on Suomessa kielletty. Glyfosaattia sisältäviä valmisteita ei myöskään saa käyttää leipäviljoilla eikä siementuotannossa esiintyvän juolavehnän torjuntaan. Juolavehnän torjunta on mahdollista tietyillä glyfosaattivalmisteilla tuleentuneesta ohra- ja kaurakasvustosta, jos viljan jyvän kosteus on alle 30 prosenttia ja sato käytetään eläinten rehuksi. Tosin sekä viljan ostosopimukset, teurastamot ja meijerit kieltävät glyfosaatin käytön ennen puintia juolavehnän torjunnassa.

Tänä vuonna viljapelloilla esiintyy paljon jälkiversontaa, minkä takia tuleentuneen viljan seassa on paljon vihreää tuoretta kasvustoa. Glyfosaattikäsittely voidaan tehdä tuleentuneeseen, rehuviljaksi tarkoitettuun ohra- tai kaurakasvustoon ennen sadonkorjuuta, jos ruiskutushetkellä jyvien kosteuspitoisuuden on alle 30 %. Ruiskutuksessa on kuitenkin otettava huomioon, että sadonkorjuu on sallittua vasta 10 vuorokauden kuluttua käsittelystä. Myyntipäällyksen tekstissä mainittua 30 prosentin raja-arvoa on aina noudatettava.

Vihreän viljan glyfosaattikäsittely lisää jäämäriskiä

Jos viljan jyvän kosteus on yli 30 %, se tarkoittaa yleensä, että vilja ei ole vielä tuleentunut. Jos glyfosaattia ruiskutetaan vihreään viljaan, se tappaa viljan keskenkasvuisena. Lisäksi seurauksena on, että vihreässä viljassa glyfosaatti kulkeutuu myös tähkään, mikä aiheuttaa todennäköisesti sallittuja pitoisuuksia suuremmat glyfosaattijäämät satoon. Siksi kirjavaa kasvustoa ei pidä ruiskuttaa.

Myös jälkiversonneen kasvuston jyvien kosteuden pitää olla alle 30 % ennen kuin ruiskutuksen voi sallia. Viljan jyvien kosteuden mittaamiseksi otettavan näytteen tulee edustaa kattavasti koko puitavaa lohkoa.

Luonnonvarakeskuksen tekemissä tutkimuksissa on todettu, että mitä korkeampi viljan jyvien kosteus on glyfosaatilla käsiteltäessä, sitä enemmän sadosta löytyy jäämiä.  Valvontaviranomaiset voivat ottaa viljoista jäämänäytteitä, jos sadon kohdalla on vahva epäily glyfosaatin väärinkäytöstä. Myös viljan ostajat tekevät jäämäanalyyseja ostettavasta viljasta.

Kaikkien glyfosaattivalmisteiden myyntipäällyksestä ilmenee tarkat ohjeet, mihin tarkoitukseen valmistetta saa käyttää. Tiedot Suomessa hyväksytyistä kasvinsuojeluaineista löytyvät Tukesin ylläpitämästä kasvinsuojeluainerekisteristä.      

 

Lähteet: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), Vilja-alanyhteistyöryhmä (VYR)

Kommentit

Samankaltaista sisältöä