Olet täällä

Viljasangollisen hinnalla tutkittua tietoa

Syksyn puintikausi on hiljalleen käynnistynyt ja monilla on jo suunnitelmat käynnissä seuraavaa kasvukautta varten. Kalkki- ja lannoitetilaukset kannattaa kuitenkin tehdä vasta sen jälkeen, kun on kunnolla perehtynyt voimassa olevan viljavuustutkimuksen tuloksiin. Esimerkiksi viljakasvipaketin teettäjä maksaa viljavuustutkimuksesta vain noin euron hehtaarilta vuosittain. Jotta viljavuustutkimus maksaisi itsensä takaisin, satoa pitäisi saada nostettua vajaa seitsemän kiloa per hehtaari – oikeaan osuneella lannoituksella tähdätään tonneihin eikä sangollisiin.

pH kohdalleen viljavuustutkimuksen avulla

Peltomaan pH:n sekä Ca/Mg-tason ja viljeltävän kasvin tarpeiden mukaan tehty kalkitus mahdollistaa sekä määrällisesti että laadullisesti hyvän sadon. Kalkitus paitsi nostaa pH-tasoa ja lisää maan Ca- ja Mg-pitoisuutta, se myös sitoo kasveille haitallista alumiinia maaperään, parantaa maan rakennetta ja siten antaa kasvien juurille tilaa kasvaa ja ottaa ravinteita laajemmalta alueelta. Ravinteikkaassa maaperässä kalkki myös vähentää lannoitetypen ja -fosforin tarvetta, kun nämä ravinteet saadaan kalkituksella liukoiseen muotoon.

Kalkituksella kannattaa tähdätä yleensä viljavuusluokkaan ”hyvä”, sillä pH:n noustessa liian korkeaksi hivenravinteet alkavat sitoutua maaperään, eivätkä ole kasveille käyttökelpoisessa muodossa. Toki tässä on kasvilajikohtaisia eroja ja esimerkiksi juurikkaan viljelyssä pH:n on oltava jopa yli 7, jotta viljely onnistuu.

ProAgria laaja ravinne- ja kasvukuntotutkimuksella paljon arvokasta lisätietoa maan kasvukunnosta

Eurofins Viljavuuspalvelun maan NIR-analyysi (ProAgria laaja ravinne- ja kasvukuntotutkimus) tarjoaa kemiallisten ja fysikaalisten ominaisuuksien lisäksi tietoa myös maan biologisista tekijöistä. Analyysitulokset sisältävät perinteistä viljavuustutkimusta laajemmin tietoa kationien suhteista, maan vedenpidätyskyvystä, orgaanisen aineksen määrästä sekä laadusta verrattuna perinteiseen viljavuustutkimukseen. Esimerkiksi typen vapautumiskapasiteettia voidaan käyttää hyödyksi typpilannoituksen suunnittelussa. C/N suhde taas kuvaa maan hiilen ja typen suhdetta. Tämä suhde on tärkeää maan laadulle mm. hajotusprosessien osalta. Jos maassa on hiiltä liikaa verrattuna typpeen, pieneliöt varastoivat typpeä käyttöönsä, ja kasvit eivät saa sitä käyttöönsä. Toisaalta jos hiiltä on maassa liian vähän, vapautuu typpi liian nopeasti maasta ilmakehään eikä kasvien käyttöön.

Tee sähköinen tutkimustilaus Tilauslaarissa ja tilaa veloituksetta näytteenottotarvikkeet meiltä

Kommentit

Samankaltaista sisältöä