Olet täällä

Viljan hometoksiinipitoisuudet jäämässä pelättyä matalammiksi

Haasteellisesta kasvukaudesta, jälkiversonnasta ja moneen kertaan sateen keskeyttämistä sadonkorjuuolosuhteista huolimatta viljan hometoksiinitilanne näyttää olevan hyvin hallinnassa.

Vilja-alan yhteistyöryhmä VYR:in hometoksiiniseurannan tähän mennessä analysoiduissa näytteissä DON-toksiinin pitoisuudet ovat yleisesti olleet selvästi alle raja-arvojen kaikilla viljoilla. Ainoastaan yksittäisissä kauranäytteissä on havaittu lähellä raja-arvoa olevia ja yksi näyte yli elintarvikeraja-arvon analysoitu näyte.

Näytteet ovat peräisin pääasiassa elo-syyskuun vaihteessa puiduista sadoista. Tilannekuva tarkentuu analyysien edetessä. Yhteensä tähän mennessä VYR:n toteuttamassa seurannassa on analysoitu 59 viljanäytettä suunnitellusta 170 näytteestä.

Aiemmin syksyllä VYR ennakoi, että viljan puintien viivästyminen jälkiversonnan takia olisi lisännyt riskiä sadon laadun heikentymiselle ja punahomeen toksiinien muodostumiselle. Toistaiseksi nämä riskit eivät ole siis realisoituneet, mutta on huomioitava, että paljon näytteitä, erityisesti myöhäisistä puinneista on vielä analysoimatta.

Viljasadon laatua voidaan parantaa lajittelulla ennen kaupan tai teollisuuden vastaanottoon viemistä tai käyttöä kotieläinten ruokinnassa. Korkeat toksiinipitoisuudet ovat yleensä kevyissä, punahomeen surkastuttamissa jyvissä. Hyviä ja huonoja eriä ei kannata sekoittaa keskenään. Sadon toksiinien pikamittaus kannattaa tehdä epäilyttävistä eristä. Viljan hometoksiinianalyysejä tekevät muun muassa Ruokavirasto, Luonnonvarakeskus, Eurofins, Suomen Viljava Oy, Västankvarnin koetila sekä teollisuuden ja kaupan viljan vastaanotto.

 

Lähde: Vilja-alan yhteistyöryhmä VYR

Kommentit

Samankaltaista sisältöä