Olet täällä

Kasvinsuojeluaineiden maatalouskäyttö Suomessa laskussa

Kasvinsuojeluaineiden myynti maatalouskäyttöön Suomessa on viime vuosina tasoittunut reiluun 1500 tehoainetonniin.

"Suomessa kasvinsuojeluaineiden maatalouskäyttö on maltillista verrattuna useisiin muihin EU-jäsenmaihin. Maa- ja puutarhatalouskäytössä olevien aineiden myyntimäärät peltohehtaaria kohti ovat alhaisimmasta päästä, noin 0,6 kg tehoainetta/ha", kertoo ryhmäpäällikkö Kaija Kallio-Mannila Tukesista.

Suurimmalla osalla jäsenmaista myyntimäärä on alle 3 kg tehoainetta / ha, mutta enimmillään jopa 9 kg tehoainetta / ha.

Kasvinsuojeluaineiden myynti maa- ja puutarhatalouskäytössä olevaa peltohehtaaria kohti eri Euroopan maissa tehoaineilla mitattuna. (Klikkaamalla vuosipainiketta saat vaihdettua graafin.)

Maatalouskäyttöön myydään eniten rikkakasvien torjunta-aineita

Maa- ja puutarhatalouskäyttöön myytyjen kasvinsuojeluaineiden tilastoja on kerätty vuodesta 1953 lähtien. Eniten myydään rikkakasvien torjunta-aineita eli herbisidejä. Niiden myyntimäärä on 75 - 80% maatalouskäyttöön myytyjen kasvinsuojeluaineiden kokonaismyyntimääristä. Maatalouskäyttöön myytyjen herbisidien myyntitilastojen kärjessä on glyfosaatti, jonka viime vuosien myyntimäärät ovat olleet 500 - 900 tehoainetonnia.

Korkeimmillaan kasvinsuojeluaineiden myyntimäärät olivat 80-luvulla ja ne laskivat voimakkaasti 90-luvulle tultaessa. Yksi syy myyntimäärien laskuun 90-luvulla löytyy herbisidivalmisteiden tehoaineisiin tehdyistä muutoksista. Näin myyntimäärä ja samalla kemikaalikuorma käytännössä puolittui. Samoihin aikoihin luotiin ensimmäisiä tavoitteita kasvinsuojeluaineiden käytön vähentämiseksi. Lisäksi EU:hun liittyminen toi yleistä epävarmuutta, joka vähensi kasvinsuojeluaineiden käyttöä.

Sittemmin myyntimäärät ovat asettuneet nykyiselle tasolle reiluun 1500 tehoainetonniin. Vuosittainen vaihtelu johtuu mm. sääolosuhteista ja sato-odotuksista.

Maa- ja puutarhatalouskäyttöön myytyjen kasvinsuojeluaineiden myynti Suomessa 1953-2018 (Kuva: Luke)

Kasvinsuojeluaineiden kokonaismyyntimäärät kuitenkin kasvussa

Kasvinsuojeluaineiden kokonaismyyntimäärä Suomessa on kuitenkin kasvussa, sillä kasvinsuojeluaineiden metsäkäyttö nostaa niiden myyntilukuja. Tämän selittää juurikäävän torjunnan yleistyminen, sillä se pitää lain mukaan torjua suurelta osalta kasvukauden aikaisista havupuuvaltaisista hakkuista (Laki metsätuhojen torjunnasta). Torjunta tehdään pääasiassa urealla, koska se on taloudellisesti kannattavaa, tarpeellista eikä korvaavia vaihtoehtoja juuri ole.

"Tukesissa selvitettiin vaihtoehtoja urean käytölle juurikäävän torjunnassa. Ratkaisuna voisi olla juurikäävän torjuntaan hyväksytty biologinen torjunta-aine, mutta urea on osoittautunut käytännöllisimmäksi tavaksi torjua juurikääpää", ryhmäpäällikkö Kaija Kallio-Mannila Tukesista toteaa.

 

Lähteet Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ja Luonnonvarakeskus (Luke)

Kommentit

Samankaltaista sisältöä