Olet täällä

Täydentäviin ehtoihin muutos: viljelykasvien sänkeä ei saa enää polttaa

Valtioneuvosto hyväksyi 23.12. viljelijätukien täydentäviä ehtoja koskevan asetusmuutoksen, jonka mukaan viljelykasvien sänkeä ei saa jatkossa polttaa, jos viljelijä haluaa saada viljelijätuet täysimääräisenä. Sängellä tarkoitetaan viljan, öljykasvien, kuitukasvien, palkokasvien tai siemenmausteiden sänkeä eli leikatun kasvin maahan jäävää tyviosaa. Asetusmuutos tulee voimaan vuoden 2021 alusta ja muutos tehtiin Euroopan komission näkemyksen vuoksi.

Tähän asti sängen poltto on Suomen täydentävissä ehdoissa sallittu sil­loin, jos se on ollut vält­tä­mä­tön­tä kyl­vön to­teu­tuk­sen tai rik­ka­kas­vien, kas­vi­tau­tien tai tu­ho­lais­ten tor­jun­nan vuok­si. Kylvön toteutus on ollut hyväksyttävä syy, koska runsaat edellisen vuoden kasvuston kasvijäänteet lisäävät taudinaiheuttajien riskiä. Euroopan komission näkemyksen mukaan kylvö ei kuitenkaan ole sallittu syy sängelle poltolle.

Viljelijätukien täydentävien ehtojen EU-säädöksessä rajoitetaan sängen polttomahdollisuuksia niin, että sängen poltto on kiellettyä, lukuun ottamatta kasvinterveyssyitä. Säännön tavoitteena on maan orgaanisen aineksen säilyttäminen. Komission näkemyksen vuoksi oli tarpeen muuttaa kansallista sängen polttoa koskevaa vaatimusta. Sängen poltto kiellettiin täydentävissä ehdoissa kokonaan, koska kielto edistää maan orgaanisen aineksen säilyttämistä ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Kielto oli mahdollinen myös sen vuoksi, koska sängen poltto ei Suomessa ole välttämätöntä rikkakasvien, kasvitautien ja tuholaisten torjumiseksi. Sängen poltto on Suomessa vähäistä.

 

Lähde: ePressi.com

Kommentit

Samankaltaista sisältöä