Olet täällä

Laajasti Suomessa testattu QuelexTM - tehopakkaus rikkatorjuntaan

QuelexTM on kaikille viljoille sopiva rikkakasvien torjunta-aine, jossa tehoaineet ovat raemaisessa muodossa. Tämä tekee tuotteen käytettävyydestä erinomaisen, sillä tuotetta on helppo annostella ja 500 grammaa Quelexia sisältävä purkki mahtuu pieneen tilaan. Pienistä käyttömääristään huolimatta Quelex ei ole ns. perinteinen gramma-aine, vaan se sisältää myös auksiinien ryhmään kuuluvaa Arylex-tehoainetta.

Jos haet sekä tehojen että käytettävyyden suhteen erinomaista ratkaisua, on Cortevan Quelex valintasi. Käytettäessä Quelex’ia yhdessä Refine Super SX gramma-aineen kanssa saavutetaan markkinoiden helppokäyttöisin ja tehokkain pakettiratkaisu – Quelex Combo.

Arylexin ansiosta Quelex ehkäisee laajasti pienannosaineille kestävien rikkakasvikantojen kehittymistä  ja valmiste on toimintavarma haastavammissakin sääoloissa. Kaikki nämä Arylexin edut voidaan saavuttaa kaikilla viljoilla, nyt myös kauralla. Vehnällä ja ohralla Quelexillä voidaan myös torjua jo kestäviksi muodostuneita rikkakasveja.

Quelex yhdessä Refine Superin kanssa hoitaa perusrikat, mutta myös ongelmarikatkin. Quelex Combo tehoaa myös valvattiin. Kuvan vasemmalla puolella ruiskutettu Quelex 33 g/ha + Refine Super SX 20 g/ha + Sito Plus 0,1 l/ha ja kuvan oikealla puolella käsittelemätön osuus, jossa näkyy runsaana kasvava pellolla ongelmana ollut valvatti.

 

Laaja yhteistyö viljelijöiden kanssa

Corteva Agriscience tekee Suomessa laajaa yhteistyötä viljelijöiden kanssa ennen kuin uusi tuote tuodaan markkinoille. Quelexia on testattu yli kahdenkymmenen viljelijän kanssa viimeisen kolmen vuoden aikana, joista viimeisinä kahtena vuotena keskityttiin testaamaan Quelex Combon toimivuutta kevätviljoilla ja erityisesti kauralla. Työn tarkoituksena on ollut selvittää yhdessä viljelijöiden kanssa, miten tuote käyttäytyy tavanomaisessa peltoviljelyssä eri olosuhteissa ja eri puolella Suomea. Yhteistyö viljelijöiden kanssa on antanut arvokasta tietoa Quelexin toimivuudesta käytännön viljelyssä niin Corteva Agrisciencen asiantuntijoille kuin Bernerinkin asiantuntijoille, jolloin tuotteen käytössä osataan neuvoa parhaalla mahdollisella tavalla.

Quelex on raemainen valmiste, joka GoDri teknologian ansiosta sekoittuu jopa kylmään veteen helposti ja tasaisesti.

 

Kokemukset Quelexista pelkästään positiivisia

Quelex Comboa on testattu tiloilla kahdella eri käyttömäärällä. Käyttömäärät vehnällä ja ohralla ovat olleet Quelex 33 g +  Refine Super 20 g + kiinnite ja kauralla Quelex 25 g/ha + Refine Super 15 g + kiinnite. Kauralla käyttömäärä on alhaisempi kuin muilla viljoilla, koska kaura on viljoistamme kaikkein herkin. Kaura myös varjostaa rikkakasveja parhaiten viljoista ja tällöin pienemmillä käyttömäärillä saadaan riittävä teho rikkakasveihin. Kauralla ruiskutus tulee tehdä viimeistään korrenkasvun alussa, jolloin rikkakasvit ovat vielä pieniä.

Quelexia testanneiden viljelijöiden palautteen mukaan molemmat käyttömäärät toimivat erinomaisesti. Alempi käyttömäärä Quelex Comboa on toiminut erittäin hyvin kauran rikkakasvien torjunnassa, kun ruiskutus on tehty viimeistään korrenkasvun alussa. Suurempi käyttömäärä ohralla ja vehnällä on antanut joustoa ruiskutuksen ajoitukseen ja ruiskutus myöhään jopa lippulehtivaiheessa on toiminut mallikkaasti. Suuremmalla käyttömäärällä on saatu erinomaista tehoa myös isompiinkin ja hankalammin torjuttaviin rikkakasveihin mm. suurikokoiseen pillikkeeseen, saunakukkaan sekä valvattiin.

Quelexia testanneiden viljelijöiden tyytyväisyys on ollut kaikkina demovuosina korkea ja palaute on ollut hyvää. Quelex on helppo käyttää, se liukenee nopeasti ja ei vaahtoa tankissa. Quelexin huolettomuudesta ruiskutusolosuhteiden puolesta on erityisesti tykätty ja mikä tärkeintä, viljelijät ovat olleet tyytyväisiä tehoon. Quelex yhdessä Refine Superin kanssa hoitaakin tehokkaasti niin perusrikat, mutta myös ongelmarikat.

Quelexilla vaivattomuutta ruiskutuksiin yksin ja seoksissa

Quelex tehoaa erittäin hyvin yleisimpiin leveälehtisiin rikkakasveihin, kuten pihatähtimöön, savikkaan, pillikkeisiin, mataraan, peippiin, kurjenpolviin, ruiskaunokkiin ja saunakukkaan. Jos lohkolla on myös pelto-orvokkia, tädykkeitä, tatar-lajeja, valvattia ja pelto-ohdaketta, tehon varmistamiseksi on tarpeen käyttää Quelexin ja Refine Super SX:n tankkiseosta. Seos tuo lisää vaivattomuutta ruiskutuksiin ja ruiskutusajankohta ei ole kriittisin asia.

Quelexin käyttö:

Viljelykasvi

BBCH

Käyttömäärä

Syysviljat (vehnä, ohra, ruis, ruisvehnä)

23–45

23-39

Quelex 50 g/ha + SitoPlus 0,1 l/ha tai Quelex 33 g/ha + Refine Super SX 20 g/ha* + SitoPlus 0,1 l/ha

Kevätvehnä ja ohra

13–45

13-39

Quelex 40–50 g/ha + SitoPlus 0,1 l/ha tai Quelex 33 g/ha + Refine Super SX 20 g/ha* + SitoPlus 0,1 l/ha

Kaura**

20–32

Quelex 25 g/ha + Refine Super SX 15 g/ha + SitoPlus 0,1 l/ha

*Quelexin ja Refine Superin seos ruiskutettava viimeistään lippulehtivaiheessa (BBCH 39)

**Kauralla ruiskutus viimeistään korrenkasvun alussa (BBCH 32).

 Quelex tarvitsee kiinnitteen tehon varmistamiseksi. Mikäli kiinnite unohtuu, teho heikkenee selkeästi.

 

 

Otsikko: 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä