Olet täällä

Lajikevalintatyökalulla löydät helpotusta peltokasvien lajikeviidakkoon

Luonnonvarakeskus (Luke) on julkaissut Maatalousinfo-palvelussaan työkalun, joka helpottaa peltokasvilajikkeiden vertailua. Tällä hetkellä mukana olevat kasvilajit ovat kaura, kevätvehnä, ohra, syysruis, syysvehnä, kevätrapsi, kevätrypsi ja syysrapsi. Työkalun tiedot perustuvat virallisten lajikekokeiden koko 2000-luvun aineistoon ja sen tietoja päivitetään vuosittain.

Työkalussa valitaan kasvilaji ja muita rajaavia tekijöitä, esimerkiksi kasvuaika, valkuaisprosentti tai taudinkestävyyden ominaisuudet. Käyttäjä voi myös painottaa laskennassa eri viljely-ympäristöjä, esimerkiksi viljelyvyöhykettä tai maalajia. Lajikkeet listautuvat taulukkoon, jossa niitä voi järjestellä eri ominaisuuksien perusteella ja vertailla keskenään.

Työkalun tulokset perustuvat virallisiin lajikekokeisiin

Lajikevalintatyökalu perustuu virallisten lajikekokeiden koko 2000-luvun aineistoon. Työkalussa ovat Luken ja yksityisten lajike-edustajien yhdessä valitsemat lajikkeet, jotka ovat Ruokaviraston ylläpitämässä lajikeluettelossa. Lajike hyväksytään lajikeluetteloon, jos se on selvästi erottuva, pysyvä ja riittävän yhtenäinen ja jos sillä on riittävä viljely- ja käyttöarvo.

Lajikevalintatyökalun tausta-aineisto on laajempi kuin virallisten lajikekokeiden tutkimustulostietokannassa julkaistu aineisto, joissa käytetään kahdeksan vuoden koeaineistoa. Lajiketyökalu on tarkoitettu tukemaan viljelijää päätöksenteossa virallisen tutkimustulostietokannan rinnalla.

Työkalu löytyy Luken Maatalousinfo -palvelusta

 

Lähde: Luonnonvarakeskus (Luke)

Kommentit

Samankaltaista sisältöä