Olet täällä

Miksi viljavuustutkimuksen mukaan tarvitaan paljon tietoja?

Moni asiakas on ihmetellyt, miksi viljavuustutkimuksen näytesaatteella kysytään paljon erilaisia tietoja. Kaikkia kysyttäviä tietoja ei niinkään tarvita analyysien tekoon, vaan  tulosten kohdentamiseen ja tiedostojen siirtoon. Näistä ominaisuuksista hyötyy juuri asiakas itse.

Peruslohkotunnus

Ympäristökorvausjärjestelmä edellyttää, että näytteeseen on liitetty peruslohkotunnukset. Mikäli samalta peruslohkolta on otettu useampia näytteitä, tulee kunkin näytteen sijainti olla yksilöitävissä. Tämä tarkoittaa käytännössä koordinaattien ilmoittamista tai näytteen nimeen sisällytettävää tietoa (esim. Kotipelto etelä ja Kotipelto pohjoinen). Maatalouden suunnitteluohjelmat tarvitsevat peruslohkotunnusta näytetietojen kohdentamiseen. Tässä voi tulla ongelmia, mikäli lohkotunnusta ei ole  ilmoitettu tai se on ilmoitettu vaillinaisesti (esim. vain viidellä numerolla). Mikäli asiakas haluaa ilmoittaa kasvulohkon kirjain-tunnuksen, se olisi parasta tehdä lohkon nimi -kentässä. Peruslohkotunnuksen kentässä oleva kirjain voi aiheuttaa ongelmia analyysitietojen siirrossa suunnitteluohjelmaan.

Tilatunnus

Jos tilauksella ei ilmoiteta tilatunnusta, hankaloittaa se tulosten löytymistä Tuloslaarista. Analyysitulokset löytyvät joko asiakasnumero – tutkimusnumeroparilla tai asiakasnumero – tilatunnusparilla. Ensimmäinen hakutapa tuo esille vain kyseisen tutkimuksen, jälkimmäinen kaikki sillä asiakasnumerolla ja tilatunnuksella olevat tilaukset. Mikäli asiakkaalla on käytössä useampia tilatunnuksia, eivät kaikki tulokset näy yhdellä haulla. On erittäin tärkeää mainita joka tilauksella, mihin tilaan näytteet kohdistuvat. On myös asiakkaita, joilla on yksi tiltu, mutta useita tiloja. Tällöin he usein toivovat, että tilan nimi vaihtuu tilauksittain tapauskohtaisesti. Tällöin  oikea tilan nimi on ilmoitettava saatteella. Joskus tilatunnus saattaa olla väärin kirjoitettu. Mikäli tätä ei huomata, kyseinen tilaus ei näy Tuloslaarissa tilatunnuksella haettaessa. Tiedot löytyvät kun haetaan asiakasnumero – tilausnumero –yhdistelmällä. Mikäli tiltu on väärä, ei ainakaan Wisu-ohjelma kelpuuta siirtyviä tuloksia.

Näytteenottopäivä

Näytteenottopäivä ei ole enää pakollinen tieto, mutta se kannattaa ilmoittaa. Osa suunnitteluohjelmista kohdentaa näytteet juuri näytteenottopäivän perusteella. Jos näytteenottopäivä puuttuu, saattaa joku ohjelma tulkita niin, että tulokset ovat liian vanhoja.

Y-tunnus

Y-tunnus on virallinen asiakasta yksilöivä tieto ja asiakkaan nimi pyritään kirjaamaan järjestelmään samassa muodossa kuin Yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä (www.ytj.fi). Koska on varsin yleistä, että samalla henkilöllä voi olla yritystoimintaa useammankin Y-tunnuksen alaisena (esim. yhtymässä ja omalla henkilökohtaisella nimellä), tulee oikea Y-tunnus ilmoittaa saatteella. Näin lasku ei kohdistu väärälle taholle. Vanhimmat Y-tunnukset on voitu aikoinaan perustaa viranomaisjärjestelmään ilman yrittäjän yhteystietoja. Niinpä haettaessa asiakasta nimellä, saattaa samasta kunnasta löytyä useita saman nimisiä. 

Sähköpostiosoite

Sähköpostiosoitte kannattaa ilmoittaa jokaisella tilauksella. Sähköpostiosoitteissa tapahtuu varsin paljon muutoksia ja haluamme varmistua siitä, että meillä on käytössä toiminnassa olevan sähköpostin osoite. Tulosten toimittaminen paperiversioina postin kautta on myös edelleen mahdollista erillisellä lisämaksulla. Vaikka asiakas valitsisi paperiversioiden toimittamisen, lähetämme silti tulokset ensimmäisenä myös sähköpostilla. Tällöin tulokset ovat nopeammin asiakkaalla käytettävissä. Näytepaketin saavuttua perille, lähetämme myös tilausvahvistuksen sähköpostilla. Sähköpostiosoite tulisi kirjoittaa selvästi myös käsin täytettyihin tilauslomakkeisiin.

Helpoiten tilaaminen onnistuu Tilauslaarissa

Kommentit

Samankaltaista sisältöä