Olet täällä

Peittaamisella punahome kuriin

Fusarium-sienet voivat tuhota kasvin korren tyviosan ja vaikuttaa negatiivisesti orastumiseenViime syksyn jälkeen erityisesti lohkoilla, joissa esiintyi voimasta jälkiversontaa, voi riski punahomeelle olla korkeampi. Jälkiversoihin kehittyneet pienemmät jyvät voivat sisältää punahomeita. Puinnin yhteydessä osa näistä jyvistä kulkeutui maahan, josta tauti voi levitä eteenpäin.

Punahometta aiheuttavat Fusarium-sienet, jotka voivat levitä siementen, kasvijätteen ja ilman välityksellä. Fusarium-sienten aiheuttama satotappio voi olla pahimmillaan useita kymmeniä prosentteja. Tällainen vaikutus satoon ei tule heti, mutta jatkuva peittaamatta jättäminen, kevytmuokkaus ja viljan monokulttuuriviljely nostavat tuntuvasti riskiä. DON-toksiinit ovat myrkkyjä, joita Fusarium-sienet voivat tuottaa. Myös muita myrkkyjä on olemassa, mutta DON-toksiinit ovat merkittävässä roolissa viljan laadun kannalta ja ne niiden määrää mitataan.

Tehokkaalla peittaamisella voidaan estää siemenessä olevien Fusarium-sienten pääsy kasvin oraiden tyviin. Jos saastunta iskee, kasvin tyvi tummuu ja tulee hauraammaksi ja myös juuriston kasvu heikentyy. Itäminen on huonompaa, mikä näkyy heikompana orastumisena.

Fusarium-sienet voivat levitä tyvestä tähkään vaikuttaen negatiivisesti satoon ja laatuunPeittaamisella on kauaskantoisia vaikutuksia. Jos viljaa ei peitata, voivat sienet lähteä leviämään kasvukauden aikana oraiden tyvistä ylöspäin päätyen lopulta tähkään. Roiskepisarat levittävät sieniä. Infektoituneista kasveista sienet pääsevät leviämään ja kertymään helpommin maan kasvustojätteisiin.

Jos peittausainehankinta on vielä tekemättä tai ajatuksissa on ollut kylvää peittaamattomalla siemenellä, kannattaa vielä miettiä asia uudelleen. Redigo Pro, Seedron ja Vibrance Trio ovat kaikki hyviä vaihtoehtoja estämään Fusarium-sienten leviämistä oraiden tyviin ja juuristoon eli valmisteet sopivat punahomeen torjuntaan.

Redigo Pro sopii kevätviljoille, ja valmisteen protiokonatsoli ja tebukonatsoli tehoaineet tehoavat hyvin punahomeisiin. Seedron ja Vibrance Trio on rekisteröity sekä kevät- että syysviljoille. Kaikki tuotteet ovat uusia, nestemäisiä peittausaineita, jotka ovat saatavilla Viljelijän Avena Berneriltä.

Kommentit

Samankaltaista sisältöä