Olet täällä

Suomen CAP-suunnitelman luonnos lausunnoille - Osallistu ja vaikuta valmisteluun

EU:n yhteisen maatalouspolitiikan keskeisiin elementteihin kuuluva CAP-suunnitelma sisältää toimenpiteet, joilla yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteet Suomessa toteutetaan, sekä mittarit, joiden avulla tavoitteiden saavuttamista seurataan.

CAP-suunnitelman luonnos on valmistelu maa- ja metsätalousministeriössä virkamiestyönä yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Lausuntokierroksen avulla laajennetaan sidosryhmien mahdollisuutta osallistua CAP-suunnitelman valmisteluun. Luonnoksen sisällöstä pyydetään lausuntoja 10. syyskuuta 2021 mennessä. 

Luonnos CAP-suunnitelmaksi sisältää maatalouden niin sanottujen suorien tukien toimet ja sektoritoimet, joita rahoitetaan maataloustukirahastosta sekä maaseudun kehittämisen toimenpiteet. Näitä toimenpiteitä rahoitetaan Euroopan Unionin maatalouden kehittämisen maaseuturahastosta. 

Ahvenanmaan maaseudun kehittämistoimenpiteet eivät ole osa tätä luonnosta, sillä Ahvenanmaan hallintoviranomainen järjestää niistä oman lausuntokierroksen syksyllä 2021. 

”EU-tason CAP-ratkaisun selvittyä on aika kääntää katseet kotimaahan. Haluamme lausuntokierroksella antaa kaikille kiinnostuneille mahdollisuuden vaikuttaa ja osallistua kansallisen CAP-suunnitelman valmisteluun, joka tulee koskettamaan maataloutta, maaseutua ja ruoka-alaa kaikkialla Suomessa”, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä toteaa.

CAP-suunnitelman lausunnot viimeistään 10.9.2021

Lausuntoja pyydetään Lausuntopalvelu.fi:n kautta 10. syyskuuta 2021 mennessä. 

CAP-suunnitelman sisältöä kehitetään edelleen lausuntokierroksen perusteella. Suunnitelma-asiakirjan esitystapa ja yksityiskohdat täsmentyvät sen jälkeen, kun parlamentin ja neuvoston asetukset ja komission toimeenpanoasetukset on lopullisesti hyväksytty sekä muut ohjeet saatu. 

Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee yhdessä Luonnonvarakeskuksen kanssa vaikuttavuusarvion CAP-suunnitelman ympäristökunnianhimon ja päästövähennysten määrällisistä vaikutuksista. Arvio on määrä julkaista elokuun aikana. Arviossa keskitytään luonnon monimuotoisuuteen, vesistökuormitukseen ja kasvihuonekaasupäästöihin. Vaikuttavuusarvion tietoja voi käyttää lausuntojen tausta-aineistona. Arvion julkaisemisesta tiedotetaan erikseen. 

CAP-suunnitelma on tarkoitus toimittaa valtioneuvoston hyväksynnän jälkeen Euroopan komissioon joulukuun 2021 aikana hyväksymisneuvottelujen aloittamiseksi. Uuden kauden on määrä alkaa 1.1.2023. 

Lisätietoja suunnitelmasta: 

 

Lähde: Maa- ja metsätalousministeriö

Otsikko: 

Kommentit

rosina

Toivottoman pitkä lista , tässä on vaara että lausuntoja tulee vain luontoaktivisteiltä jotka masinoituu aina kun on jokin keskustelu tai lausunto , me joita asia oikeasti koskee ei kyllä ole aikaa tuollaiseen kysymysmäärään

Samankaltaista sisältöä