Olet täällä

Muista syysruiskutus Mateno Duo-valmisteella

Muista syysruiskutus Mateno Duo-valmisteella

Syysviljan yksi tärkeä avain onnistumiseen on syksyllä tehdyt toimenpiteet, joilla varmistetaan talvehtiminen sekä vahva kasvusto, joka kestää kevään oikukkaitakin säitä. Kasvinsuojelutoimenpiteistä tuttuja vuosien ajalta ovat kahukärpästen torjunta sekä lumihomeruiskutus. Suomessa uusi asia on ruiskuttaa rikkakasvit jo syksyllä, ja tätä kautta auttaa kasvustoa kasvamaan tasaisesti ja hyödyntämään kaikki ravinteet ja kasvutila pellolla, ilman kilpailevia rikkakasveja.

Mateno Duo-valmiste on suunniteltu vain syksyn ruiskutuksiin kaikilla syysviljoilla, sitä ei saa edes käyttää keväällä. Valmiste sisältää kahta maavaikutteista rikkakasvien torjunta-ainetta, diflufenikaania sekä aklonifeeniä. Valmiste tehoaa usean viikon ajan ruiskutuksen jälkeen estäen uusien rikkakasvien taimettumista. Kun viljan seassa ei ole rikkakasveja viemässä ravinteita ja kasvutilaa, saa syysvilja paremmat lähtökohdat kasvaa vahvaksi kasvustoksi, joka talvehtii varmemmin.

Mateno Duolla eroon hankalistakin syysitoisista rikkakasveista

Valmiste tehoaa erittäin hyvin saunakukkaan, mataraan, tädykkeeseen ja orvokkiin. Kylänurmikkaan sillä on hyvä teho, kunhan kylänurmikka, kuten muutkin rikat, ovat vasta itämässä ja tai hyvin pieniä. Kylänurmikkaan teho on ollut Suomen kokeissa 80 % luokkaa pahoin saastuneissa pelloissa. Vihreää kylänurmikkamassaa saadaan siis vähennettyä erittäin hyvin Mateno Duolla. Pitää myös muistaa, että talvehtinut kylänurmikka on todella vaikeaa torjua keväällä.

 

Kylänurmikan ollessa 1-2 -lehtivaiheessa saadaan erinomainen teho Mateno Duo:lla. Kun kasvulehtiä on enemmän kuin kaksi, alkaa teho heiketä. Keltaisen, merkatun alueen sisällä on kylänurmikka, johon Mateno Duo on tehonnut erinomaisesti.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mätäsmäiseen, useita kasvulehtiä sisältävään nurmikkaan ei saada tehoa riittävästi Mateno Duo:lla.

 

 

 

 

 

 

 

Kuinka onnistua torjunnassa

Pellon pinnan tulee olla hienoksi muokattu ja oljet kerättynä tai muokattuna maahan, sillä paksu olkipatja estää maavaikutteisten aineiden tunkeutumisen maan pintaan. Jos pellolla on paljon suuria kokkareita, niiden alta taimettuu rikkakasveja, koska aine ei muodosta kalvoa kokkareiden kohdalla.

Ruiskutus tehdään viljan 1-4-kasvulehtivaiheessa eli samaan aikaan kahukärpäsruiskutuksen kanssa. Nämä kaksi ruiskutusta ovatkin hyvin yhdistettävissä. Paras teho saadaan, kun vilja on kylvetty ns. ajoissa ja syksyä on vielä jäljellä. Liian suurta viljakasvustoa ei kannata ruiskuttaa, koska vioitusriski kasvaa ja teho jää vaillinaiseksi, koska rikkakasvitkin ovat todennäköisesti jo suurempia.

Helpottaa kevätkiireiden aikaan

”Keväällä on helpottunut olo, kun kesken kevätkylvökiireiden ei tarvitse lähteä ruiskuttamaan syysviljan rikkakasveja ” kuvailee viljelijä Markku Lehmuskanta ruispellon äärellä, joka ruiskutettiin kylvövuoden syksyllä Mateno Duo-valmisteella. Katso video.

Kommentit

Antti Jaakkola, Syngenta

Jos kylänurmikka on paha ongelma niin Mateno Duon tehoa voi terästää syysvehnällä ja ruisvehnällä (ei seoksia muilla syysviljoilla) Boxer -valmisteella. Mateno Duo 0,35 l/ha + Boxer 0,75 l/ha nosti kokeissa kylänurmikka tehon 98% luokkaan. Samalla lisätehoa myös muihin heinämäisiin.

Samankaltaista sisältöä