Olet täällä

Rauhoitettujen eläinten vahinkoja korvattiin viime vuonna ennätysmäärä – 4,7 miljoonaa euroa

ELY-keskukset maksoivat viime vuonna yhteensä noin 4,7 miljoonaa euroa avustusta rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamiseksi. Valkoposkihanhien aiheuttamien viljelysvahinkojen osuus avustuksista oli 3,4 miljoonaa euroa. Avustusten ennätysmäärän taustalla on viime vuoden kevään vakavat valkoposkihanhivahingot.

Muita viime vuonna korvattuja vahinkoja olivat maakotkan aiheuttamat porotalousvahingot, joita korvattiin lähes 1 miljoona euroa sekä kalasääsken kalanviljelylaitoksilla aiheuttamat vahingot, joita korvattiin lähes 40 000 euroa.

Hanhivahingot keskittyvät itäiseen Suomeen

Valkoposkihanhet pysähtyivät viime vuoden keväänä itäisen Suomen pelloille useiksi viikoiksi aiheuttaen alueella poikkeuksellisen laajat viljelysvahingot. Vahingot keskittyivät vuonna 2020 erityisesti Pohjois-Karjalan (noin 60 %) ja Kaakkois-Suomen (noin 23 %) alueille.

Pohjois-Karjalan ja Kaakkois-Suomen ELY-keskusten toimialueilla oli mahdollisuus hakea avustuksia keväällä tapahtuneista vahingoista. Pohjois-Karjalassa hakemuksia tuli 101. Vahinkopinta-ala näissä oli yhteensä 2350 hehtaaria ja hyväksyttävin korvausten kokonaissumma oli noin 813 000 euroa. Kaakkois-Suomessa hakemuksia tuli keväällä 38 kappaletta vahinkopinta-alaltaan 1040 hehtaaria. Hyväksyttävien korvausten kokonaissumma Kaakkois-Suomessa oli noin 165 000 euroa.

Vuoden 2021 vahinkojen korvaukset haettava tämän vuoden aikana

Avustushakemukset luonnonsuojelulailla rauhoitettujen eläinten vuonna 2021 aiheuttamista vahingoista on jätettävä viimeistään 31.12.2021 mennessä.

Jos kuluvana vuonna syntynyt vahinko on todettavissa ja arvioitavissa vasta vuoden 2022 keväänä, avustushakemuksen voi jättää toukokuun 2022 loppuun mennessä. ELY-keskuksen hyväksymän riippumattoman asiantuntijan on aina todennettava ja arvioitava viljelys-, eläin- ja rakennusvahingot paikan päällä.

Lue lisää korvauksesta ja sen hakemisesta ELY-keskuksen nettisivuilta.

 

Lähde: Ympäristöministeriö (Lue tiedote kokonaisuudessaan täältä.)

Otsikko: 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä