Olet täällä

Uudella Fosforikiertolaskurilla voit laskea fosforilannoituksesi taloudellisen optimin

Luonnonvarakeskuksen (Luke) Maatalousinfoon on liitetty uusi Fosforikiertolaskuri-työkalu, jonka avulla voi laskea taloudellisesti optimaalisen fosforilannoituksen. Kaikkien viljelijöiden käyttöön tarkoitetulla laskurilla voi tarkastella yleisimpien viljelykasvien fosforilannoitusta.

Laskurin viljelykasveina ovat viljat, kevätöljykasvit, herne ja härkäpapu sekä säilörehunurmi. Laskuri avustaa käyttäjää erityyppisten lannoitteiden levityksestä aiheutuvien kustannusten arvioinnissa ja antaa myös ennusteen peltojen viljavuusfosforin kehityksestä levitettäessä fosforia optimaalisesti.

Mihin fosforikiertolaskuria voi käyttää?

Työkalu laskee yleisimmille viljelykasveille fosforilannoituksen optimin käytettäessä fosforipitoista mineraalilannoitetta ja/tai kotieläinlantaa. Laskurissa valittavat kotieläinlannat ovat broilerin kuivikepohjalanta, munituskanan kuivikelanta, munituskanan kuivikepohjalanta, naudan kuivikelanta, naudan lietelanta, sian kuivikelanta ja sian lietelanta. Muita syötettäviä tietoja ovat mm. kotieläinlannan ravinnepitoisuus ja peltojen viljavuusfosforin pitoisuus sekä edellisten vuosien satotaso, tällöin käytetty fosforilannoitus ja viljelykasvin sadosta saatava tuottajahinta.

Laskurissa edetään vaihe kerrallaan tekemällä tilanteeseen sopivat valinnat ja syöttämällä kysyttyjä tietoja joko yhdelle tai useammalle peltolohkolle. Laskuri avustaa lannoituskustannusten arvioinnissa ja käyttäjä voi muuttaa oletusarvoja omaa tilannettaan vastaavaksi.

Optimilannoitus on kohdassa, jossa sadon myyntituoton ja lannoituskustannusten erotus on mahdollisimman suuri. Laskurin avulla voi myös tarkastella käytettävissä olevan kotieläinlannan fosforisisältöä ja sen suhdetta peltojen fosforilannoitustarpeeseen sekä peltojen fosforipitoisuuden muutosta lannoituksen seurauksena.

Laskuri löytyy Luken MaatalousInfo-palvelusta.

 

Lähde: Luonnonvarakeskus (Luke)

 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä