Olet täällä

Vuoden 2021 ennakkosatotilasto sadon laadusta: Leipävilja hyvälaatuista, rehuviljat kevyitä

Ruokavirasto ja Luonnonvarakeskus julkaisivat ennakkosatotilaston vuoden 2021 viljasadon laadusta.

Sadon 2021 leipävilja on hyvälaatuista

Syksyn 423 miljoonan kilon kevätvehnäsadosta 174 miljoonaa kiloa eli 41 prosenttia on hehtopainoltaan vähintään 78 kiloa, sakoluvultaan 180 sekuntia ja valkuaispitoisuudeltaan 12,5 prosenttia. Vastaavasti edellä mainitut laaturajat ylitti 259 miljoonan kilon syysvehnäsadosta 49,5 miljoonaa kiloa eli 19 prosenttia.

Kevätvehnän keskimääräinen hehtopaino on 78,9 kiloa ja syysvehnällä 80,1 kiloa. Tutkittujen näytteiden keskimääräinen proteiinipitoisuus on kevätvehnällä 13,7 prosenttia ja syysvehnällä 11,5 prosenttia.

Syysvehnän keskimääräinen sakoluku on 403 ja kevätvehnän 242 sekuntia. Puintien edetessä noin kolmanneksessa tutkituista kevätvehnänäytteistä sakoluvut ovat laskeneet alle 180 sekunnin.

Rukiin keskimääräinen sakoluku on 251 sekuntia ja hehtopaino 77,2 kiloa. Rukiin 63 miljoonan kilon sadosta 98 prosenttia on hehtolitrapainoltaan yli 71 kiloa ja sakoluvultaan yli 120.

Kauran jyväkoko kärsi kasvukauden kuivuudesta

Kauran keskimääräinen hehtopaino 53,0 kiloa on yli kaksi kiloa viime vuoden hehtopainoa matalampi.

Pieniä jyviä on kauralla paljon 10,8 prosenttia, kun vastaava luku oli viime vuonna 7,0 prosenttia. Kauran pienten jyvien keskimääräinen pitoisuus on korkein 10 vuoden seurantajaksolla.

Kaurasadosta 72 prosenttia eli 565 miljoonaa kiloa ylitti laatuseurannan käyttämän 52 kilon hehtolitrapainon vaatimuksen, mikä on 17 vuoden seurantajakson alhaisimpia määriä. Neljännes kaurasadosta on hehtopainoltaan vähintään 54 kiloa ja pieniä jyviä on enintään 7 prosenttia.

Myös ohran hehtopaino ja jyväkoko laskivat viime vuodesta

Edelliseen vuoteen nähden ohra on hehtopainoltaan kevyempää. Rehuohrasadosta 63 prosenttia eli 544 miljoonaa kiloa on hehtopainoltaan vähintään 64 kiloa. Keskimääräinen hehtopaino on 63,6 kiloa.

Ohran jyväkoko on pienempi kuin vuonna 2020. Rehuohran keskimääräinen valkuaispitoisuus 13,0 prosenttia on viime vuotta parempi.

Mallasohran keskimääräinen valkuaispitoisuus on 12,9 ja lajittelutulos 88,9 prosenttia. Mallasohrasadosta 13 prosenttia eli noin 21 miljoonaa kiloa täyttää mallasteollisuuden laatutavoitteista valkuaispitoisuuden ja lajitteluasteen yleiset tavoitteet. Laatua heikentää korkea valkuaispitoisuus.

Tänä vuonna ei hometoksiiniongelmaa

Tutkituissa kevätvehnänäytteissä on 97 prosentissa DON–hometoksiinipitoisuus pikamenetelmällä mitattuna alle elintarvikevehnälle EU-lainsäädännössä asetetun raja-arvon (1250 mikrogrammaa/kilo).

Myös tutkituissa kauranäytteissä DON-hometoksiinipitoisuudet ovat pysyneet matalina. Pikamenetelmällä mitattuna yhdenkään näytteen DON-hometoksiinipitoisuus ei ole ylittänyt elintarvikekauran EU-lainsäädännön raja-arvoa (1750 mikrogrammaa/kilo).

 

Tarkempia viljan laatu- ja satotietoja voi tarkastella Luken sivuilla olevasta excel-taulukosta.

 

Tiedot viljasadosta vuonna 2021 ovat tässä vaiheessa vielä ennakkotietoja. Keskiarvotiedot viljasadon laadusta perustuvat noin 1300 analysoituun näytteeseen. Laatuseuranta on otostutkimus, jossa näytepyyntö lähetettiin heinäkuussa noin 1500 viljelijälle. Otoksessa on edustettuna koko Suomi, eri tuotantosuunnat ja eri kokoisia maatiloja.

 

Lähde: Ruokavirasto (Uutinen kokonaisuudessaan täällä.)

 

Otsikko: 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä