Olet täällä

Peltojen skannausta läpi Suomen – Hankkijan peltoskannaus

Peltoskannauskausi on päättymässä. Hankkijan peltoskannauksia tehtiin emolehmä-, lypsykarja-, vihannes- ja viljatiloilla lähes kaikkialla Suomessa Lappia lukuun ottamatta.

Peltoskannauksen tulosten perusteella voit kohdistaa tuotantopanokset tarpeen mukaan oikeaan paikkaan ja tasata lohkojen sisäistä ja välistä vaihtelua. Peltoskannauksella saadaan selville esimerkiksi pellon ravinne-, pH-, ja multavuusvaihtelut sekä maalajitejakauma. Tietoja voidaan hyödyntää muun muassa kalkituksessa, kylvö- ja lannoitusmäärien säädössä sekä levityskarttojen laadinnassa. Skannaustulokset ovat hyödynnettävissä ISOBUS-järjestelmän tarpeisiin, ja Hankkija teki tänä keväänä Forssassa täsmäkalkituksen viime kesän skannauksen pohjalta. Tuloksia voi hyödyntää myös ilman ISOBUS-laitteistoa, sillä vanhemmallakin kalustolla voi tehdä monessa tapauksessa määrän säätöä manuaalisesti.

Tuotantopanosten kohdistaminen tarpeen mukaan edesauttaa resurssitehokasta viljelyä. Täsmäviljelyn ratkaisut tarjoavat mahdollisuuksia viljelyn pitkäjänteiseen kehittämiseen sekä parempaan tuotantopanosten hallintaan.

Lue lisää kuluneen kasvukauden peltoskannauskokemuksia: Peltojen skannausta läpi Suomen | Tuotteet ja palvelupaketit | Täsmäviljely | hankkija.fi

Hankkijan peltoskannaus | Tuotteet ja palvelupaketit | Täsmäviljely | hankkija.fi

Otsikko: 
Tekijä: 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä