Olet täällä

Kasvukauden sää näkyy ohran tärkkelyspitoisuudessa

Kasvukauden sää näkyy ohran tärkkelyspitoisuudessa

Tärkkelysohran laatu kiinnostaa niin viljelijää kuin myös Anoraa. Koskenkorvalle vastaanotettu ohra on tehtaan ainut varsinainen raaka-aine ja sen laatutekijät, kuten jyväkoko ja tärkkelyspitoisuus, vaikuttavat tehtaan prosessiin. Hyvästä laadusta maksettavalla laatulisällä tavoitellaan parempaa raaka-ainetta tehtaalle, mutta korkean tärkkelyspitoisuuden saavuttaminen ei ole aina helppoa. Kasvukausien säävaihtelut ovat tekijä, johon ei lajikevalinnalla tai viljelytoimenpiteilläkään pysty vaikuttamaan.

 

Viimeiset kaksi poikkeuksellista kasvukautta näkyvät laadussa mm. matalana tärkkelyspitoisuutena. Alla olevassa kuvassa näkyy vastaanotetun ohran jakautuminen tärkkelyspitoisuuden mukaan. Mukana on satokauden 2021 osalta vastaanotot ajalta 9.8. – 21.12.2021. Osuus tärkkelysluokittain on hyvin viime satovuotta vastaava. Suurin ero on, että matalimpien tärkkelyspitoisuuksien osuus on nyt pienempi ja massa asettuu luokkaan 59,0 – 59,9 % tärkkiä kuiva-aineessa.

Toivotaan, että ensi kesänä helteet eivät yllätä ennen juhannusta ja vettä saadaan riittävästi. Niillä tekijöillä näyttäisi ainakin olevan iso merkitys tärkkelyksen muodostumiseen.

Koskenkorvan tehtaalle vastaanotetun ohran tärkkelyspitoisuus eri satovuosina

 

Tarkempia, ohran lajikekohtaisia laatutietoja satokaudelta 2021 kerätään Koskenkorvan tehtaan vastaanottotietojen perusteella ”Lajikkeet ja Laatu, Sato 2021” -taulukkoon. Taulukkoa päivitetään sitä mukaa, kun tietoa kertyy lisää: toivommekin siis aktiivista lajiketiedon täyttämistä Viljapassiin!

Löydät ”Lajikkeet ja Laatu, Sato 2021" - osion verkkosivuiltamme.

 

Otsikko: 
Tekijä: 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä