Olet täällä

Biologiset kasvinsuojeluaineet integroidussa torjunnassa

 Mikrobiologiset valmisteet soveltuvat paitsi biologiseen myös integroituun kasvintuotantoon. Biologisten ja kemiallisten menetelmien yhteiskäytölle ei useimmiten ole estettä. Tietyt kemialliset kasvinsuojeluaineet voivat joissakin tapauksissa heikentää biofungisidien ja kasvunlisääjien sisältämien elävien mikro-organismien tehoa.

 Mikrobit ja kemikaalit kohtaavat harvoin

Mikrobiologisten tuotteiden ja kemiallisten kasvinsuojeluaineiden täysin samanaikaiseen käyttöön ei ole kovin usein tarvetta tai ainakaan valmisteet eivät monestikaan joudu toistensa välittömään läheisyyteen. Tavallisimmin tulevat kyseeseen seuraavanlaiset käyttötilanteet:

  • siementen kemiallinen peittaus ja pikkutaimien kastelu mikrobivalmisteella tai
  • kasvualustan käsittely mikrobituotteella ja lehvästön ruiskuttaminen kemiallisella kasvinsuojeluaineella. Näissä tapauksissa erilaiset valmisteet eivät siis joudu suoraan kosketukseen toistensa kanssa.

 Kasvualusta suojaa torjuntamikrobeja

Juuristoa asuttavat mikrobit ovat varsin hyvin suojassa kasvualustassa mahdollisesti käytettäviltä kemiallisilta kasvinsuojeluaineilta. Etenkin orgaanisen kasvualustan puskurointikyky laimentaa kemiallisten valmisteiden vaikutuksia, eivätkä mikro-organismit näin ollen käytännössä joudu alttiiksi läheskään samalle kemikaalipitoisuudelle kuin laboratoriotesteissä. Niinpä kasvualustan käsittely biologisilla valmisteilla on niiden sisältämiä mikro-organismeja ajatellen turvallista, vaikka kasvustossa käytettäisiin samanaikaisesti myös kemiallisia valmisteita.

Lehvästössä lähekkäin

 Lehvästössä esiintyvien tuholaisten torjuntaan käytettävät aineet eivät useinkaan vaikuta haitallisesti mikrobeihin. Sitä vastoin on ongelmallisempaa käyttää kemiallisia tautiaineita samassa kasvustossa biologisten valmisteiden kanssa. Toisinaan on kuitenkin tarpeen käyttää samassa kasvustossa niin biologista kuin kemiallistakin kasvinsuojelua lehvästötauteja vastaan ja vieläpä melko samanaikaisesti. Näin esimerkiksi silloin, kun kurkkukasvusto on ruiskutettu Prestop WP -valmisteella mustapistemädän torjumiseksi, mutta lehvästössä tarvittaisiin myös kemiallista härmäntorjuntaa. Lehvästön ruiskuttaminen sekä mikro-organismilla että kemiallisella tautiaineella onnistuu käytännössä varsin hyvin. Esimerkiksi Gliocladium-sieni säilyi täysin toimintakykyisenä kasveilla, jotka oli Prestopin lisäksi ruiskutettu myös Rovralilla.

Käytä vuorotellen -älä yhtä aikaa

Etenkin vaikeasti torjuttavien juuristotautien hallinnassa voi toisinaan olla tarpeen käyttää integroitua torjuntaa. Mycostopin sädebakteerit kestävät useimpia kemiallisia tautiaineita, ja niinpä esimerkiksi kurkkua viljeltäessä voidaan Previcuria käyttää samassa kasvualustassa kuin Mycostopia. Myöskään Gliocladium-sieni, johon perustuvia tuotteita ovat GlioMix, Prestop WP ja Prestop Mix, ei vahingoitu Previcurin läsnäolosta. Mikrobituotteiden ja kemiallisten kasvinsuojeluaineiden yhdistelmäkäytöstä ei kuitenkaan aina saada toivottua lisähyötyä, vaan pikemminkin kannattaa eri valmisteita antaa vuorotellen pidemmän vaikutuksen takaamiseksi.  Sama pätee kahden eri mikro-organismin yhdistelmäkäyttöön. Vuorotellen annosteltuina mikrobituotteet näyttäisivät soveltuvan varsin hyvin toistensa seuraan. Juuristosta tehdyt analyysit ovat osoittaneet, että esimerkiksi Mycostopilla ja Prestopilla käsiteltyjen kasvien juurissa esiintyy molempien valmisteiden tehomikrobeja sulassa sovussa. Myöskään tehossa ne eivät mitenkään näytä häiriintyvän toistensa vaikutuksista.

 Käyttö torjuntaeliöiden kanssa

Mikrobivalmisteet eivät ole haitallisia torjuntaeliöille kuten petopunkeille tai sukkulamadoille. Mikro-organismeja sisältäviä tuotteita ja sukkulamatoja voidaan näin ollen annostella juuristoon samanaikaisesti ja jopa samassa vesiseoksessa. Tosin mikrobeja ja sukkulamatoja sisältävää seosta ei saa säilyttää sellaisenaan, vaan se on levitettävä saman tien.

Samankaltaista sisältöä