Olet täällä

Skadeinsekter

 

Växthusspinnkvalster, vit flygare och bladlöss är skadeinsekter som angriper både gurka och tomat. Tripsar är ofta ett problem på gurka, hos tomat är det å andra sidan bl.a. grönsaksfly och minerarfluga som kan orsaka ytterligare besvär. Med hjälp av limfällor, feromonfällor eller genom att räkna antalet skadeinsekter på växterna eller på ett växtprov har man bäst kontroll över skadeinsekterna och hur snabbt de förökar sig. Också indikatorväxter kan användas vid kontrollen.

I synnerhet på sallat kan sniglar ibland utgöra ett problem också i växthus. Dem kan man bekämpa med Ferramol. Produkten får användas vid odling av alla växter och det finns inga begränsningar med avseende på skörden. Ferramol har således ingen karenstid för någon som helst växt.


Vit flygare


Rosenbladlus


Kalifornisk trips


Långsvansad ullus


Potatisbladlus


Gurkbladlus


Persikbladlus

Bilder från MTT:s bildarkiv

 

Samankaltaista sisältöä