Olet täällä

Mansikka

Mansikan viljelyssä kasvupaikalla, veden riittävyydellä ja maan kunnolla on suuri merkitys kokonaissadon muodostukseen. Mansikka on luontaisesti pintajuurinen kasvi, siksi maan kunnolla on ratkaiseva merkitys juuriston tapaan kasvaa. Lisäksi maan kunto vaikuttaa veden ja ravinteiden saantiin sekä talvehtimiseen.

Maan kasvukuntoa kannattaa parantaa jo esikasvien viljelyn aikana. Mikäli ravinnetasoissa on viljavuuslukujen perusteella isoja korjaamistarpeita, niin osa korjaavista toimenpiteistä kannattaa tehdä jo esikasville. Viimeistään perustamisvaiheessa korjataan ravinnesuhteet tasapainoon. Uusi maa-analyysi kannattaa aina tehdä istutusvuoden syksyllä tai viimeistään seuraavana keväänä.

Kalkitus, maanparannus

Mansikkalohkot kalkitaan tarvittaessa viljavuuslukujen perusteella. Kun kalkitustarve on vähäinen, kannattaa käyttää Yara Biotiittia (4-10 tonnia/hehtaari). Kalkitusvaikutus on 0,2-0,4 pH yksikköä käyttömäärästä ja maalajista riippuen.  Yara Biotiittin sisältämästä kaliumista liukenee ensimmäisen viiden vuoden aikana noin 2/3. Yara Biotiitti vaikuttaa parantavasti myös maan fysikaalisiin ominaisuuksiin, se nostaa maan ravinteiden varastointikykyä, mutta ei nosta johtolukua.

Jos ei ole kalkitustarvetta, niin Yara Maanparannuskipsiä voidaan käyttää kalsiumlannoitteena. Yara Maanparannuskipsi parantaa maan mururakennetta ja edistää siten maan vesitaloutta sekä ravinteiden hyväksikäyttöä, mutta ei nosta pH:ta. Käyttömäärä 3-5 tonnia/hehtaari.

Istutus

Mansikan viljelyssä on tärkeää käyttää terveitä ja korkealaatuisia taimia. Taimien alkuperä on aina syytä tarkistaa ja varmistaa erityisesti, että taimimateriaalissa ei ole vaarallisia kasvintuhoojia (esim. karanteenitauteja). Taimimateriaalia voidaan käsitellä monin tavoin tuholaisten ja tautien torjumiseksi. Esimerkiksi tuholaisia voidaan torjua kuumavesikäsittelyllä tai jopa vesihöyryllä.

Taimimäärät vaihtelevat riippuen lajikkeesta ja sen kasvutavasta, käytetäänkö katetta vai ei ja millaista katetta käytetään, onko tilalla pari- vai yksirivi-istutus sekä tilalla käytettävien koneiden vaikutus rivien tiheyteen. Yleensä yksiriviviljelyssä on noin 25 000 tainta / hehtaari ja paririviviljelyssä 30 000 – 40 000 tainta/ hehtaari.

Istutuksen yhteydessä voidaan nopeuttaa taimien kasvuun lähtöä ja elinvoimaisuutta upottamalla taimien juuret 0,25 % Phosfik-liuokseen (0,25 l/100 l vettä) 5-10 minuutin ajaksi. Käsittely voidaan tehdä myös tihkukasteluna heti istutuksen jälkeen. Käyttömäärä 2,5-5 l/ha.

Samankaltaista sisältöä