Olet täällä

Vadelman lannoitus

Vadelman ravinnetarve on suhteellisen pieni, mutta on muistettava että lannoituksella on annettava se määrä ravinteita mikä poistuu sadon myötä kasvustosta ja mitä vadelma tarvitsee kasvuun. Lannoituksessa ja sen suunnittelussa on seurattava kasvustoa ja viljavuuslukuja ja niiden perusteella lannoitus toteutetaan. Lannoitusta on tarvittaessa lisättävä esimerkiksi jos on odotettavissa hyvä sato tai jos runsaat sateet ovat huuhtoneet ravinteita.

Vadelma tarvitsee melko vähän typpeä, joten kasvua on tarkkailtava jatkuvasti. Liiallinen typen saanti voi johtaa rehevöitymiseen, mikä vaikuttaa esimerkiksi kukka-aiheiden muodostumiseen ja talvenkestävyyteen.
Vadelma, kuten muutkin marjakasvit, pystyy käyttämään tehokkaasti maan ravinteita, joten sille riittää fosforissa ja kaliumissa tyydyttävä viljavuusluokka. Vadelman kannalta kalium on fosforia tärkeämpi ravinne, joten siihen on kiinnitettävä huomiota. Kalium vaikuttaa keskeisesti marjan laatuun. Kun kaliumtaso on riittävä niin yleensä sienitautien määrä vähenee.  

Perustamislannoitus 

Perustamislannoitus korjaa maan ravinnesuhteet kasvin vaatimusten mukaisiksi. Vadelman viljelyssä on erittäin tärkeää että ennen istutusta peruslannoituksen yhteydessä kaikki ravinteet nostetaan tyydyttävälle tasolle ja huolehditaan että ravinteiden tasapaino maassa on hyvä. Monivuotisilla kasveilla ennen istutusta on helppo korjata ravinnepuutokset kun taas satovuosina korjaaminen on vaikeaa ja yleensä lyhytaikaista.
Peruslannoituksen yhteydessä annetaan taimille myös ensimmäisen kasvukauden lannoitetarve. Vadelman juuristo ei kasva ensimmäisenä vuotena täyteen laajuuteensa, mikä on hyvä jos mahdollista huomioida varsinkin typen osalta. Jos mahdollista niin ainakin osa typestä olisi hyvä saada lähelle istutusriviä. Perustamisvaiheen lannoitussuositus on fosforin ja kaliumin kohdalta korkeampi "perinteisessä" lannoituksessa kuin jos käytössä on tihkukastelu. Näin varmistetaan ravinteiden riittävyyttä satovuosille.

Vuotuislannoitus Vuotuislannoituksella korvataan kasvustosta poistuneet ravinteet sadon ja leikkausjätteen mukana ja turvataan hyvä kasvu.
Vuotuislannoituksen perustana voit käyttää viljavuusluokkaa tyydyttävä ja tarvittaessa lannoitusmääriä muutetaan kasvun ja olosuhteiden mukaan. Vuotuislannoitus kannattaa antaa vadelmalle varhain keväällä, kun maa on riittävän kostea.

Kesälannoitus

Vadelmalle kesätyppilannoitus annetaan satoarvion mukaan. Jos raakileita on vähän, lisätyppeä ei anneta. Kun kasvukaudella annetaan lisätyppeä, on suositeltavaa käyttää Puutarhan NK 1-lannosta, josta kasvit saavat samalla kaliumia, magnesiumia ja hivenravinteita.
Syyslannoitus
Anna lannoitus riittävän ajoissa, sadonkorjuun lopussa tai heti sadonkorjuun jälkeen, viimeistään syyskuun alussa ravinteet. Käytä syyslannoitukseen Puutarhan PK-lannosta maan ravinnetilasta riippuen 150 - 300 kg/ha. 

Kastelulannoitus

Vadelma hyötyy tihkukastelusta, koska se kuluttaa pitkän satokauden aikana runsaasti vettä. Koska vadelman juuristo on laaja-alainen, niin kastelulannoitus ei välttämättä kohdistu kaikissa tapauksissa oikealle alueelle. Maan rakenne ja maalaji vaikuttaa paljon kuinka vesi liikkuu maassa ja sen mukana ravinteet. Jos lannoitukseen käytetään ainoastaan tihkukastelua, niin suositeltavaa on että lannoitteita annetaan joka kastelukerralla pieni määrä. Kastelulannoituksessa lannoitusta on helppo lisätä tai vähentää tarpeen mukaan. 

Typpilannoitus    Fosforilannoitus   Kaliumlannoitus   Hivenlannoitus

Samankaltaista sisältöä