Olet täällä

Avomaan kurkku ja kurpitsa

 

Maanparannus

Tyypillisiä kasvien kasvua heikentäviä viljelymaan rakenteellisia ominaisuuksia ovat maan heikko vedenpidätyskyky, huono ilmavuus tai juurten kasvua rajoittava tiiviys. Näihin rakenteellisiin ominaisuuksiin voidaan vaikuttaa muun muassa oikeaoppisella muokkauksella ja riittävällä kasvinvuorotuksella.
Maaperän kemiallisten ominaisuuksien parantaminen tähtää lähinnä kasvien ravinteiden saannin turvaamiseen. Tärkein kemiallinen maanparannustoimi on kalkitus, jolla maaperän pH nostetaan tasolle, joka varmistaa kasveille hyvän ravinteiden saannin. Riittävä kalkitus edesauttaa myös hyvän peltomaan rakenteen ylläpitoa.

Maanparannukseen liittyviä linkkejä:

Kalkitusyhdistyksen sivuilta löytyy paljon asiaa happamuudesta ja kalkituksesta. Kalkitusoppaasta löydät ohjeita mm. kalkin levitykseen, sekä eri kasvien pH- ja kalkitussuosituksia.

Kalkkilaattori laskee kalkkimäärän sopivimman kalkin mukaan, kun olet teettänyt viljavuustutkimuksen ja tiedät tavoite pH:n.

Yaran maanparannusaineet

Nordkalkin maanparannussivut

Taimikasvatus

Taimikasvatuksessa pyritään tuottamaan tasalaatuisia ja terveitä taimia avomaalle istutusta varten. Taimikasvatuksessa on tärkeää valita kasville sopiva kasvualusta (turveseos) ja käyttää korkealaatuisia siemeniä. Jos siemeniä ei ole valmiiksi peitattu, voit käyttää peittaukseen Tiramaa tai Mycostopia.

Taimikasvatuksessa käytettävät valmiit kasvualusta on yleensä peruskalkittuja ja -lannoitettuja. Jos valmistat kasvualusta itse, lannoitukseen sopivat Peatcare 11-24-24, joka on hidasliukoinen, pienirakeinen lannoite.

Valmiiden kasvualustojen tai muiden peruslannoitettujen kasvualustojen ravinteet riittävät noin kahdeksi viikoksi, jonka jälkeen aloitetaan kastelulannoitus. Kastelulannoitukseen sopivat erinomaisesti Typpilaukku 3:n avulla voit mitata nitraatti-typen ja johtokyvyn kasvualustasta sekä tarkistaa lannoitteen annostelun kasteluveteen.

Ennen istutusta taimet kastellaan huolellisesti. Viimeisissä kasteluissa voidaan antaa "starttilannoitus" runsaasti fosforia sisältävillä Ferticare 10-52-17 tai Phosfikilla. Taimet voidaan myös kastella kaalikärpästoukkia vastaan Malasiinilla tai Roxionilla. Huomioi käsittelyn edellyttämä istuttajien suojavarustus.

Vihannesten istutus ja kylvö

Vihannesten istutuksen tai kylvön yhteydessä voidaan tehdä "starttilannoitus", jolla nopeutetaan kasvin juuriston kasvua keväällä, kun maan lämpötila on alhainen. Starttilannoitus voidaan tehdä rakeisella lannoitteella tai nesteellä.

Pienirakeinen Starttiravinne sijoitetaan lannoitevantailla lähelle taimi- tai siemenriviä, käyttömäärä 40-60 kg/ha. Nestemäiseen starttilannoitukseen sopii Kemfos. Siemenestä kylvettäville kasveille tehdään 15-20 % liuos (15-20 kg/100 l vettä), jota annostellaan suuttimella 10-18 ml/rivimetri, noin 3 cm kylvöksen alle. Istutettaville taimille istutuksen yhteydessä annostelijalla istutuskuoppaan 2-3 % -liuosta (2-3 kg/100 l vettä) 50 ml/taimi. Kemfosin sekaan voidaan sekoittaa myös Phosfikia, jonka käyttömäärä istutuksen yhteydessä on 2-4 l/ha. Vastaava määrä (3-5 kg) Kemfosia vähennetään liuoksesta.

 

Samankaltaista sisältöä