Olet täällä

Kalkitussuunnitelma

Kalkitussuunnitelmaa varten tarvittavat tiedot:

  • uusin viljavuustutkimus
  • tavoite-pH
  • Ca- ja Mg-luvut
  • viljeltävä kasvlaji

Näiden tietojen avulla voidaan laskea pellon tarvetta vastaava kalkkimäärä ja -laatu.

Viljavuustutkimus on kalkituksen perusta

Kalkitus tulee perustaa uusimpaan viljavuustutkimukseen, jossa määritetään maan pH. Sen avulla kalkitus saadaan kohdistettua niin, että siitä on eniten hyötyä. Taloudellinen kalkitus perustuu tutkittuun tietoon.

Tavoite-pH:n määrittäminen

Hyvän sadon sekä ravinteiden liukoisuuden varmistamiseksi kannattaa pH kalkituksella nostaa viljavuusluokkaan "hyvä". Eloperäisillä mailla se on noin 6:n, karkeilla kivennäismailla noin 6,5:n ja savimailla noin 7:n tasolla. Säännöllinen ja hyvin tehty kalkitus on yksi parhaimpia keinoja parantaa viljelyn kannattavuutta ja vähentää ympäristön ravinnekuormitusta.

Kalsium- ja magnesium luvut

Pellolle sopiva kalkkilaatu voidaan määrittää viljavuustutkimuksen Ca- ja Mg-lukujen avulla. Ca/Mg-suhdeluku saadaan jakamalla viljavuustutkimuksen Ca-luku (mg/l) Mg-luvulla (mg/l). Optimisuhdeluku on 8. Suhdelukua saadaan nostettua kalkitsemalla kalsiittikalkilla ja laskettua magnesiumpitoisella kalkilla.

Esimerkki: Jos Ca (mg/l)= 1600 ja Mg (mg/l)= 200

Suhdeluku on 1600:200= 8

Viljeltävä kasvi

Eri kasvilajeilla on omat vaatimukset pH:n suhteen. Tarkemmat pH-suositukset löytyvät linkin takaa.

Kalkitustarpeen laskeminen

Laskemalla nykyisen pH-luvun ja tavoitteen välinen erotus, saadaan pH-yksikkömäärä, jolla pH:ta pitäisi nostaa. Lukemaa kannattaa nostaa viljavuusluokittain eli 0,4 pH-yksikköä kerrallaan.

Kalkitustarpeen määrittävät maalaji, multavuus, pH-luku ja viljeltävä kasvi. Maan multavuus nostaa pH:n muutokseen tarvittavaa kalkkimäärää: mitä multavampaa maa on, sitä enemmän kalkkia tarvitaan pH:n nostoon. Multavilla mailla pärjätään kuitenkin muita maita alhaisemmalla pH-tasolla.

 

 

 

 

 

Samankaltaista sisältöä