Olet täällä

Kalkin käytön erityiskysymyksiä

Möhöjuuren torjunta kalkilla

Tutkimusten mukaan möhöjuurisieni on saastuttanut jopa 20 % rypsi- ja kaalipelloistamme. Möhöjuuri aiheuttaa ristikukkaisten kasvien juuriin epämuodostuneita paisumia. Sen seurauksena kasvien ravinteiden ja veden otto kärsivät ja kasvi kuivuu ja pakkotuleentuu ennenaikaisesti. Tästä seurauksena on huomattavia satotappioita. Möhöjuuren esiintymisriski on suurimmillaan kasvukausina, jolloin alkukesä on erityisen kuiva.

Kuva 1 Kuva 2

Möhöjuuritaudin aiheuttamia epämuodostumia kaalin (kuva 1) ja rypsin (kuva 2) juuristossa. (Kuvat: Asko Hannukkala, MTT)

Taudin torjunta kalkilla

Möhöjuuritautia ei voida torjua kemiallisilla torjunta-aineilla. Paras torjuntakeino on käyttää kalsiumhydroksidia eli sammutettua kalkkia. Myös kalsiumoksidia eli poltettua kalkkia voidaan teoriassa käyttää, mutta sen käyttöä ei suositella tiukkojen käyttöturvallisuusmääräysten takia.

Möhöjuuren torjunta kalkilla perustuu pH:n äkilliseen nostoon. Sen ansiosta möhöjuuritaudin aiheuttaja (Plasmodiophora Brassicae -sieni) lamaantuu eikä pysty saastuttamaan kasvustoja. Tautia esiintyvillä lohkoilla pH nostetaan äkillisesti yli 7. Parhaiten se onnistuu sammutetulla kalkilla. Tarkkoja ohjeita sammutetun kalkin käyttömääristä ei ole, mutta karkeana suosituksena voidaan käyttää noin puolta kalsiittikalkin laskennallisesta käyttömäärästä.

Möhöjuuren ennaltaehkäisy

Taudinaiheuttaja ei häviä kalkituksellakaan saastuneesta peltomaasta täydellisesti, vaan säilyy siellä useiden vuosien ajan. Möhöjuuren kurissapitämiseksi onkin pellon pH pidettävä jatkuvasti yli seitsemän, jos viljelykiertoon kuuluu runsaasti ristikukkaiskasveja, kuten kaalinviljelytiloilla. Kasvien boorin, mangaanin, kuparin ja raudan saannista on tällöin pidettävä erityistä huolta lannoitusta suunniteltaessa.

Soveltuvat kalkkituotteet

Möhöjuuritaudin torjunnassa käytetään kalsiumhydroksidia eli sammutettua kalkkia. Nordkalk valmistaa sitä tuotemerkillä Nordkalk SL.

Sammutettua kalkkia on saatavana 30 kg:n säkeissä sekä suursäkeissä maatalouskaupojen kautta.

Salmonellan torjunta kalkilla

Salmonellan torjunta perustuu pH:n voimakkaaseen nostoon tai laskuun. Salmonellabakteeri kuolee, jos pH on yli 10 tai alle 4. Kun lietelannan normaali pH on noin 7, saadaan se sammutetulla kalkilla turvallisesti ja nopeasti nostettua vaaditulle tasolle. Käsitellyn lannan pH laskee 1 - 2 viikossa takaisin neutraalille tasolle, jolloin sitä voidaan käyttää lannoitteena, kunhan on ensin tarkistettu, että kaikki bakteerit ovat kuolleet.

Lietelanta

Lietelannassa salmonellabakteeri voi elää jopa yli vuoden. Torjunnassa käytetään 30 kg sammutettua kalkkia/tonni lietelantaa. Kalkki voidaan annostella myös pH-mittauksen perusteella. Lantaa sekoitetaan huolellisesti kuuden tunnin ajan. Ennen levitystä pellolle annetaan lannan hautua noin viikon ajan.

Virtsasäiliöt

Jos tilalla on salmonellan saastuttamaa virtsaa, käsitellään se kalkilla kuten lietelantakin. Kalkin tarvetta on kuitenkin syytä seurata pH-mittausten avulla riittävän kalkkimäärän varmistamiseksi.

Kuivikelanta

Kuivikelanta kompostoidaan, jolloin salmonellabakteerit kuolevat palamisesta syntyvän lämmön ansiosta. Lantapatterin pinta käsitellään huolellisesti sammutetulla kalkilla. Lannan levittämisen jälkeen kalkitaan huolellisesti koko lantala ja sen ympäristö kuormausalueineen. Samoin kalkitaan ajotien alkuosa eli suunta, jonne lantalasta on kuorman kanssa lähdetty.

Navetta

Navetassa lattia, eläinten kulkureitit ja lannankäsittelylaitteet pestään ajoittain huolellisesti ja kalkitaan perusteellisesti. Tartunnan saaneet eläimet eristetään omaan, kovapohjaiseen osastoonsa, jonka lattia pidetään jatkuvasti kalkittuna. Tartunnan saaneita eläimiä ei saa ruokkia lattialta, vaan suoraan ruokintavaunusta, tms.

Soveltuvat kalkkituotteet

Salmonellasaastunnan torjunnassa käytetään kalsiumhydroksidia eli sammutettua kalkkia. Nordkalk valmistaa sitä tuotemerkillä Nordkalk SL.

 

Partner: 

Samankaltaista sisältöä