Olet täällä

Muista kemiallista kasvinsuojelua käyttäessäsi

Kemiallisessa kasvinsuojelussa on sallittua käyttää vain niitä tuotteita, jotka ovat rekisteröityjä Suomessa. Viranomaisilta on mahdollista anoa lupaa käyttää myös rekisteröimätöntä valmistetta valvotuissa oloissa tietyin ehdoin ja rajatulla pinta-alalla. Lisäksi yksittäinen viljelijä tai järjestö voi anoa tietylle tuotteelle ns. off label -hyväksyntää. Käyttäjä on tällöin yksin vastuussa mahdollisista vahingoista valmisteen käytössä niissä käyttökohteissa, joita off label -hyväksyntä koskee.

Kasvinsuojeluaineita pitää käyttää vain tarpeen mukaan ja käyttöohjeita noudattaen. Käyttöohje kertoo valmisteen käyttökohteet, käyttömäärän ja -väkevyyden, varoajan ja muut mahdolliset käytön rajoitukset. Vain huolellisesti tehdyllä käsittelyllä saadaan hyvä torjuntatulos. Mitä paremmassa kasvussa ja elinvoimaisempia kasvit ovat, sitä paremmin ne kestävät kasvinsuojelukäsittelyjä. Kirkkaalla auringonpaisteella tai kuivuudesta kärsiviä kasveja ei pidä käsitellä. Kasvihuonekäytössä on aina kuitenkin syytä muistaa kasvien tavallista herkempi vioittumisalttius. Niinpä esikoe on syytä tehdä ennen koko alan käsittelyä. Älä käsittele kukkivaa kasvustoa. Kahden aineen seos lisää vioitusriskiä, samoin kiinnitteen käyttö.

Muista suojautua

Käytettäessä kasvinsuojeluaineita kasvihuoneissa on syytä noudattaa kunkin kasvinsuojeluaineen etiketissä mainittuja suojautumisohjeita erityisen tarkasti, koska suuri ilmankosteus ja korkea lämpötila tehostavat aineiden imeytymistä elimistöön. Perussuojavaatteet ovat puuvillahaalari, kumi- tai muovikäsineet, kumisaappaat ja päähine. Yhdistelmäsuodattimella varustettu puolinaamari estää altistumisen hengitysteiden kautta. Myrkyllisimpiä aineita käytettäessä on turvallisinta käyttää hengityksensuojaimia, joissa hengitettävä ilma puhalletaan vyötäröllä kannettavan moottorin avulla suodattimen läpi letkua pitkin suojaimen naamariin. Tiiviit suojalasit suojaavat silmiä. Niitä voidaan käyttää yhdessä puolinaamarin kanssa.

Ruiskutustyön aikana ei saa syödä, juoda eikä tupakoida. Kädet ja kasvot tulee pestä vedellä ja saippualla ennen ruokailua sekä työn päätyttyä. Kasvihuoneet pitää tuulettaa huolellisesti torjuntatyön jälkeen. Kasvuston pitää olla täysin kuiva ennen työskentelyn aloittamista. Suojakäsineitä pitää käyttää korjattaessa esim. leikkokukkia torjuntakäsittelyn jälkeen. Eräiden kasvinsuojeluaineiden etiketissä mainitaan myös ns. työhygieeninen varoaika. Tänä aikana ei kasvihuoneessa, jossa kasvinsuojeluainetta on käytetty, saa oleskella ilman suojainohjeissa mainittuja suojaimia.

Suojavarusteet on puhdistettava huolellisesti käytön jälkeen. Ne on säilytettävä erillään kasvinsuojeluaineista ja muista vaatteista. Kaasunsuodatin pitää säilyttää kuivassa tilassa.

Kasvinsuojeluaineiden säilytys ja tyhjien pakkausten hävittäminen

Kasvinsuojeluaineet on säilytettävä aina alkuperäispakkauksissaan erillään elintarvikkeista ja rehuista. Turvallisinta on säilyttää ne lukitussa varastossa tai kaapissa. Erittäin myrkylliset ja myrkylliset valmisteet on säilytettävä aina lukitussa paikassa. Säilytyspaikan pitää olla kuiva ja viileä; paras lämpötila on +10?15 °C. Varastoon pitää järjestää hyvä ilmanvaihto: ilmanpoistokanava ja korvausilman tulomahdollisuus. Säilytystilaan on hyvä varata sahanpurua, hienoa hiekkaa tai turvetta, johon lattialle valunut aine voidaan tarvittaessa imeyttää.

Käyttökelvottomat ja vanhentuneet kasvinsuojeluaineet ovat aina ongelmajätettä, joka on toimitettava ongelmajätteiden hävitykseen. Pienien erien hävittämisestä neuvoja saa kunnalliselta jätehuoltoviranomaiselta. Tyhjät, kolmeen kertaan huuhdellut pakkaukset sekä kasvinsuojeluaineella käsitellyt sipuleita tai muuta lisäysaineistoa sisältäneet pakkaukset käsitellään pakkauksessa olevien ohjeiden mukaisesti. Lähes poikkeuksetta ne voidaan hävittää yleiselle kaatopaikalle viemällä.

Samankaltaista sisältöä