Olet täällä

Kymmenen vinkkiä tehokkaaseen ja onnistuneeseen tautitorjuntaan

1. Aloita biologinen taudintorjunta ajoissa

Biologiset kasvinsuojeluaineet sisältävät eläviä mikrobeja, jotka kasvualustaan tai lehvästöön levitettynä asuttavat kasvien juurten, lehtien tai varsiston pinnan ja estävät taudinaiheuttajien iskeytymisen kasviin. Torjuntatapa on siis ennaltaehkäisevä ja torjuntaan kannattaa ryhtyä ajoissa. Tee ensimmäinen kasvualustakäsittely viljelyn alkuvaiheessa kylvön, ruukutuksen tai istutuksen yhteydessä ja aloita lehvästökäsittelyt jo ennen oireiden ilmaantumista tai välittömästi ensimmäisen tautihavainnon jälkeen.

2. Säännöllinen ja toistuva biotorjunta tuo etua myös pitkällä aikavälillä

Biologisen kasvinsuojelun säännöllinen käyttö kasvustosta ja kasvukaudesta toiseen auttaa pitämään tautipaineen alhaisella tasolla. On tärkeää aloittaa torjunta jo viljelyn alkuvaiheessa, mutta lisäkäsittelyt ovat tarpeen myös myöhemmin kasvukauden aikana.  Näin on mahdollista päästä vähitellen tilanteeseen, jossa taudinaiheuttajien määrä vähenee ja käsittelykertoja voidaan jopa harventaa ilman, että taudinaiheuttajat lisääntyvät ongelmaksi asti.

3. Tunnista taudinaiheuttaja:

Taudinaiheuttajan tunnistaminen esimerkiksi Verderan analyysipalvelua käyttämällä helpottaa ja tehostaa kasvitautien torjuntaa. Tällöin voidaan valita kuhunkin tautitilanteeseen sopivin tuote, kuten Mycostop Fusarium-sienten torjuntaan ja Prestop Pythium-sienten torjuntaan. Sekainfektion varalle räätälöidään torjuntaohjelma eri tuotteita vaihdellen, jolloin saadaan mahdollisimman laaja-alainen vaikutus.  Mycostopin ja Prestopin vuoroittaisesta käytöstä onkin saatu hyviä tuloksia.

4. Paikallista taudinaiheuttaja

Tautilähteen paikallistaminen auttaa toimenpiteiden kohdistamisessa, jolloin päästään nopeampaan ja tehokkaampaan torjuntatulokseen. Tautilähde voidaan jäljittää esimerkiksi kasvualustasta, lisäysmateriaalista, taimilaatikoista tai viljelmän vesilähteestä. 

5. Valitse oikea tuoteformulaatti käyttökohteen ja -tavan mukaan

Mycostop ja Prestop WP ovat hyvin veteen sekoittuvia tuotteita, joita voidaan käyttää ruiskuttamalla ja tippukastelulla ilman, että syntyy vaaraa laitteistojen tukkeutumisesta. Sensijaan Prestop Mix ja GlioMix soveltuvat suuremman partikkelikokonsa vuoksi pelkästään kasvualustasekoituksiin ja kastelukäsittelynä levitettäviksi.

6. Hyvä viljelyhygienia antaa perustan onnistuneelle taudintorjunnalle

Puhdas kasvualusta ja kasteluvesi sekä terve lisäysaineisto luovat hyvän lähtökohdan viljelylle. Tämän lisäksi kannattaa huolehtia viljelyvälineiden ja -tarvikkeiden sekä rakenteiden puhdistuksesta ja poistaa kuihtuneet kasvit, jotka toimivat taudinaiheuttajien iskeytymis- tai säilymispaikkoina. Kasvuston säännöllisellä tarkkailulla pysyt aina ajan tasalla tauti- ja tuholaistilanteesta.   

7. Mikrobituotteet soveltuvat myös integroituun torjuntaan

Toisinaan on tarpeen käyttää biologisen ja kemiallisen torjunnan yhdistämistä. Biologinen ja kemiallinen torjunta voidaan antaa vuorotellen 3-5 viikon välein, mutta akuutti tautitilanne saattaa vaatia yhtäaikaista käyttöä, jolloin kemiallinen torjunta antaa nopean ensiavun ja biologinen torjunta pitää taudinaiheuttajan kurissa pidemmällä aikavälillä. Biologiset tuotteet sietävät yleensä hyvin yhteiskäytön kemiallisten tuotteiden kanssa. Lehvästökäsittelyissä biologisen ja kemiallisen käsittelyn välille tulee jättää vähintään yksi viikko. 

8. Biologista kasvinsuojelua voi käyttää ilman varoaikoja ja resistenttien tautikantojen vaaraa

Kun teet käsittelyt biologisella tuotteella, Mycostopilla, Prestopilla tai GlioMixillä, voit työskennellä ja korjata satoa samassa tilassa ja kasvustossa heti käsittelyn jälkeen.  Koska biologisten valmisteiden sisältämät mikrobit torjuvat kasvitaudinaiheuttajia usealla eri mekanismilla, resistenttien eli kasvinsuojeluaineita hyvin kestävien tautikantojen muodostumisen vaara on hyvin vähäinen.

9. Säilytä biologiset tuotteet oikein

Mikrobivalmisteet ovat eläviä tuotteita, jotka sisältävät kuivattua rihmastoa ja itiöitä. Säilytä ne kuivassa ja viileässä paikassa alle +8°C :ssa, joko jääkaapissa tai pakastimessa. Mycostop ja Prestop WP tulee käyttää heti pakkauksen avaamisen jälkeen. GlioMix ja Prestop Mix puolestaan säilyvät avatussa pakkauksessa kuukauden ajan kuivassa ja viileässä säilytettynä. 

10. Vesiseoksen valmistaminen

Siementen peittauskäsittelyä lukuun ottamatta kaikkia mikrobituotteita käytetään vesiseoksena. Valmista vesiseos kädenlämpöiseen, alle +42-asteiseen puhtaaseen veteen. Tätä lämpimämmässä liuoksessa tuotteiden sisältämät mikrobit menettävät elävyyttään. Käytä valmis vesiseos aina saman päivän aikana. Mycostop ja Prestop WP lisätään aina ensin pieneen määrään vettä, kunnes saadaan tasainen vesiseos. Vasta tämän jälkeen seos laimennetaan lopulliseen käyttöväkevyyteen.  GlioMix- ja Prestop Mix- vesiseosta tulee sekoittaa myös levityksen aikana, jotta tuote ei painuisi astian pohjalle. 

 

Verderan analyysipalvelu
Verdera tarjoaa taudinaiheuttajien ja tuholaisten luotettavaa tunnistusta kasvi- , kasvualusta- ja vesinäytteistä sekä muita erikseen sovittavia biologisia analyysejä. Palvelu sisältää henkilökohtaisen kasvinsuojeluneuvonnan.

Lisätietoja: Marja-Leena Lahdenperä, Verdera Oy, puh. 010 217 3736

 

Samankaltaista sisältöä